Wachtposten Vlaanderen niet te spreken over registratie van activiteiten

13 sep 2018

De Vlaamse huisartsenwachtposten registreren al sinds jaren hun activiteiten. Wachtposten Vlaanderen heeft dan ook bedenkingen bij de registratie zoals ze door het Riziv wordt opgelegd.

Het akkoord dat artsensyndicaten en ziekenfondsen afsloten voor 2018-2019 stipuleert dat de huisartsenwachtposten in de periode van 15 maart tot 15 juni 2018 alle activiteiten moeten registreren die in de huisartsenwachtposten plaatsvinden: tijdens de week en het weekend, zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts. Eind vorige week maakte het Riziv bekend dat de eerste fase van de registratie nu toch van start gaat op 1 september en loopt tot en met 30 november. Daarbij wordt de registratie gedaan van de wachtactiviteit van de huisartsenwachtposten tijdens de weekends en op feestdagen. In een tweede fase (1 januari tot 31 maart 2019) wordt de wachtactiviteit geregistreerd tijdens de week en in huisartsenzones waar geen wachtpost actief is.

“We stellen ons vragen bij de registratie en de ruchtbaarheid die het Riziv hieraan geeft”, zegt dr. Stefan Teughels, voorzitter van Wachtposten Vlaanderen. “In Vlaanderen registreren de huisartsenwachtposten al sinds jaren hun activiteiten. Onze wachtposten gebruiken efficiënte softwareprogramma’s. Eén druk op de knop en alle mogelijke gegevens zijn beschikbaar. Op basis van deze gegevens maakte Wachtposten Vlaanderen al een simulatie van wat de nachtelijke sluiting van een aantal wachtposten zou betekenen.”

Wachtposten Vlaanderen heeft bovendien een aantal inhoudelijke bezwaren bij de registratie van de activiteiten tijdens de week zoals het Riziv die nu oplegt:

 • Bij de mogelijke toekomstige opening van wachtposten tijdens de week én zonder triage dreigen de huisartsenwachtposten patiënten over de vloer te krijgen van huisartsenpraktijken die niet in de mogelijkheid zijn deze patiënten overdag te zien, zelfs al kan de pathologie vaak wachten tot de volgende dag. Het kan niet de bedoeling zijn dat huisartsenwachtposten de vaste huisarts vervangen. De doelstelling van de wachtposten is en blijft het verlenen van dringende hulpverlening. Uit de gegevens van Wachtposten Vlaanderen blijkt dat de wachtposten deze taak vandaag perfect op zich nemen, onder meer dankzij de telefonische triage door de huisarts van wacht.
 • Veel wachtposten zijn vragende partij om een weekwacht op te starten, maar dan uitsluitend met een bemande triage met gebruik van protocollen. Het systeem 1733 is vandaag echter nog steeds niet in staat om alle wachtposten in het weekend te ondersteunen, laat staan in de week. De overheid heeft bovendien al aangegeven dat ze geen financiële middelen ter beschikking stelt om dit systeem op een performante manier uit te bouwen.
 • De wachtposten vragen ook voor de weekwacht financiële steun voor het onthaal en een wagen met chauffeur. Dat is noodzakelijk om de veiligheid van de artsen te garanderen. De financiering kan deels vanuit de herverdeling van beschikbaarheidsvergoedingen omdat er minder artsen moeten worden ingezet voor een weekwacht omdat de wachtgebieden groter zijn.
 • Wachtposten Vlaanderen heeft tevens bedenkingen bij de manier waarop de cijfers zullen worden gebruikt:
  • De cijfers zijn niet relevant voor een situatie waarbij de patiënt zonder triage de wachtpost kan binnenlopen. Het aantal patiënten zal dan significant toenemen.
  • De cijfers zijn niet relevant om te berekenen hoeveel wachtposten er ’s nachts maar open hoeven te blijven. Het heeft geen zin rekening te houden met de aantallen, wel met de aanrijtijden van maximaal 45 minuten. Die zijn veel belangrijker dan het aantal contacten per nacht. In een ‘worst case scenario’ bevindt de huisarts zich op 60 tot 90 minuten van de volgende patiënt.
  • Er moet een huisarts van wacht blijven voor bijvoorbeeld bejaarde patiënten in een thuissituatie, voor palliatieve patiënten en voor patiënten in rust- en verzorgingstehuizen.
 • Men kan zich tevens de vraag stellen wat het nut is na te gaan of er wachtposten ’s nachts gesloten kunnen worden op een moment dat er nog geen enkel streven is om ook spoedgevallendiensten te sluiten. Onze visie is en blijft dat deze oefening gesynchroniseerd moet verlopen.
 • Wachtposten Vlaanderen is voorstander van de bestudering van de impact van de weekwacht in de wachtpost via vier proefprojecten (twee in Vlaanderen, twee in Wallonië). Die kunnen van nabij gemonitord worden in goede samenwerking en afstemming met spoedgevallendiensten. Dit gaat ons inziens waardevollere informatie opleveren dan de registratie die nu wordt opgelegd.

Wachtposten Vlaanderen eist ten slotte dat het een vertegenwoordiger krijgt in het begeleidingsplatform hervorming wachtdiensten. “Wij wensen niet aan de weekwachtregistratie mee te werken als deze eis niet wordt ingewilligd”, besluit Stefan Teughels, hierin gesteund door de koepelvereniging.