Vlaanderen zet in op dementiezorg

Twintig coachingtrajecten mogen de komende maanden rekenen op financiële ondersteuning door de Vlaamse overheid.

Vlaanderen telt meer dan 136 000 mensen met dementie en dat aantal stijgt tot 185 355 tegen 2035. Omdat er geen genezende behandeling voorhanden is, moet volop worden ingezet op ondersteuning van mantelzorgers en hulpverstrekkers. Sinds 2010 besteedt de Vlaamse overheid hier aandacht aan door middel van twee dementieplannen. Een derde dementieplan is in de maak. Centraal staat daarbij de kwaliteit van zorg en de ondersteuning van iedereen die met dementie te maken krijgt. Twee jaar geleden werkte het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een nieuw denkkader uit rond dementiezorg voor woonzorgcentra, thuiszorg en ziekenhuizen. 

In de projecten Samen MENS is er voor twintig voorzieningen een coachingtraject van vijftien maanden voorzien rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie. Tijdens deze trajecten worden de verschillende fundamenten van goede zorg verder verkend en toegepast op de voorziening. Dat hier nood aan is, blijkt uit de vragen naar ondersteuning die naar voor kwamen in die 136 projectaanvragen, waarin voorzieningen omschreven wat ze reeds deden en waarin ze wilden groeien. Die noden waren zeer verschillend: van de organisatie van de zorg, over autonomievraagstukken, ondersteuning van mantelzorgers tot het volwaardig betrekken van de persoon met dementie. Met deze coaching krijgen de voorzieningen een sterke begeleiding op maat van hun werking.

Filip Ceulemans