Vlaanderen blijft vaccineren tegen HPV

Al minstens tot juni 2026 blijft de Vlaamse regering inzetten op het vaccineren van meisjes én jongens tegen HPV. 

Sinds september 2019 worden niet meer alleen meisjes gratis gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus. Ook jongens krijgen sindsdien de kans om zich te laten vaccineren tegen HPV. Ze gingen daar ook massaal op in. De vaccinatiegraad bedraagt ongeveer 90%. Bij de jongens ligt de vaccinatiegraad met 87% wel iets lager dan bij meisjes, wat te verklaren is door de langere voorgeschiedenis van vaccinatie bij meisjes. De campagne om jongens te vaccineren werd bemoeilijkt door de coronapandemie. De vaccinatie bestaat immers uit twee vaccins en de toediening van het tweede vaccin viel midden de pandemie. Daarom werd het tweede vaccin vaak pas in de loop van het tweede schooljaar toegediend. 

Vlaanderen wil de vaccinatiegraad de komende jaren nog verder aanscherpen en besliste daarom de nodige vaccins aan te kopen om dat doel te realiseren. Ze schreef deze week een overheidsopdracht uit om tot juni 2026 voldoende vaccins aan te kopen om jaarlijks 70.000 jongeren te vaccineren. De vaccins worden ter beschikking gesteld van de aangewezen vaccinatoren. Dat zijn naast het CLB ook huisartsen, pediaters en gynaecologen. 

Filip Ceulemans