Vlaamse overheid sensibiliseert voor screening

Sinds maandag 2 september loopt een sensibiliseringscampagne van de Vlaamse overheid die Vlamingen ertoe moet aanzetten zich beter en sneller te laten screenen op bepaalde aandoeningen, maar daarbij wel te kijken naar de kwaliteit van de screening.

Wie al eens op het wereldwijde web vertoeft, kan er niet naast kijken: screenings en zelftesten worden langs alle kanten aangeboden. Op zich is screening uiteraard een goede zaak, maar de Vlaamse overheid wijst er in en campagne ‘Screenen? Wij nemen gezondheid serieus!’ wel op dat niet elke screening en zelftest even kwalitatief is. “Met deze campagne willen we mensen vragen om goed na te denken voor ze zo’n zelftest doen of aan een screening deelnemen. De kwaliteit van de test of screening is erg belangrijk, anders kunnen er meer nadelen zijn dan voordelen. Soms heeft het zelfs geen meerwaarde om in te gaan op een dergelijk aanbod”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

De website van de campagne somt enkele aandachtspunten op waar de burger best op let wanneer hij ervoor kiest een zelftest te doen:

  • Wat is mijn concrete vraag? Wat meet de test op de screening precies?
  • Is de test of screening geschikt voor mij? Behoor ik tot de doelgroep?
  • Biedt een Vlaams bevolkingsonderzoek niet een gelijkaardige screening aan?
  • Hoe betrouwbaar is het resultaat? Hoe wordt de kwaliteit van de test of screening gegarandeerd?

Slotadvies van Zorg en Gezondheid: “Twijfel je? Vraag dan je arts om raad, zeker als je klachten hebt. Met vragen over ziektes en gezondheidsklachten kun je altijd bij je arts terecht. Samen zoek je dan uit of een test of screening al dan niet een goed idee is.”

Filip Ceulemans