Vlaamse jongeren: mentale en fysieke klachten

Uit een internationaal onderzoek dat om de vier jaar wordt uitgevoerd, blijkt dat negen op de tien Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar tevreden is over zijn leven. Toch moeten met name de resultaten over het mentale welzijn van de jongeren tot voorzichtigheid aanzetten. 

Sinds 1989 neemt Vlaanderen deel aan de HBSC-studie die vierjaarlijks wordt uitgevoerd in meerdere Europese en Noord-Amerikaanse landen. In Vlaanderen werden 20.000 jongeren tussen 11 en 18 jaar bevraagd. Globaal blijkt de Vlaamse jongere tevreden over zijn leven. Negen op tien geven dat zo aan. Gevraagd naar hun fysieke gezondheid zegt acht op tien dat die goed tot uitstekend is. Dat wringt soms met andere resultaten van het onderzoek. 19% van de jongeren zegt meermaals per week hoofdpijn te hebben, terwijl 17,4% meermaals per week rugpijn ervaart. Duizeligheid (15%) en buikpijn (12,7%) zijn andere kwalen waarmee jongeren meermaals per week worden geconfronteerd. 

Het meest verontrustend zijn echter de resultaten inzake het mentale welzijn. Maar liefst 29,4% van de jongeren geeft aan zich meermaals per week humeurig te voelen, terwijl 31% meermaals per week zenuwachtig is en 32% meermaals per week moeilijkheden ondervindt om in te slapen. Misschien wel het meest verontrustende cijfer is de 19,7% van de jongeren tussen 11 en 18 jaar dat zegt zich meermaals per week ongelukkig te voelen. Al deze percentages betekenen een gevoelige verhoging in vergelijking met het onderzoek uitgevoerd in 2018. De coronapandemie, die tussen de twee onderzoeken viel, speelt hier ongetwijfeld een belangrijke rol. “De negatieve tendens die al bij de studie van 2018 zagen, zet zich dus verder en werd vermoedelijk versterkt door de impact van Covid-19 op het leven van adolescenten”, zegt hoofdonderzoeker Maxim Dierckens. “Over het algemeen zien we dat meisjes het moeilijker hebben dan jongens en meer klachten rapporteren. Oudere adolescenten hebben meer klachten dan jonge tieners.” Overigens verschilt de evolutie in het mentaal welzijn van Vlaamse jongeren niet zoveel met jongeren in landen als Finland, Nederland en Estland. Daar wordt dezelfde evolutie waargenomen. 

Filip Ceulemans