Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg brengt eerste rapport uit

Het eerste rapport van het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) besteedt aandacht aan de ontwikkeling van evidence-based indicatoren van kwaliteit van zorg in Vlaanderen.

In november 2017 werd het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ) opgericht door en voor de zorgsector met als doel de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid transparant te maken en te verbeteren. Het VIKZ wil uitgroeien tot een expertisecentrum waar patiënten gebruiksvriendelijke informatie over de zorgkwaliteit kunnen terugvinden. Volgens het VIKZ zorgt een gebrek aan transparantie ervoor dat de hoge mate van keuzevrijheid in ons land amper gebaseerd is op een echt geïnformeerde keuze. Kwaliteitsindicatoren – die al bestaan in de ziekenhuizen – moeten hier een oplossing voor bieden.

Elke kwaliteitsindicator meet een welomschreven onderdeel van kwaliteit en heeft betrekking op een bepaald domein. Een domein staat voor een verzameling bij elkaar horende indicatoren. Dit kan op basis van een bepaalde pathologie of behandeling, bijvoorbeeld borstkanker, of omwille van het toepassingsgebied van de indicator, bijvoorbeeld patiëntveiligheid of efficiëntie. Via de website www.zorgkwaliteit.be worden de resultaten van een reeks indicatoren beschikbaar gesteld. Zo kunnen patiënten een meer geïnformeerde keuze maken en worden de zorgverstrekkers aangespoord tot continue kwaliteitsverbetering. In het rapport geeft het VIKZ aan hoe kwaliteitsindicatoren best kunnen worden ontwikkeld. Daarbij gaat aandacht naar zes domeinen: veiligheid, effectiviteit, persoonsgericht, tijdigheid, efficiëntie en gelijkwaardigheid.