Virusbankplatform in de strijd tegen pandemieën

De ministerraad keurde vorige week vrijdag op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) een ontwerp van Koninklijk Besluit goed over de toekenning van een subsidie voor het Virusbankplatform, een geavanceerd onderzoeksplatform dat het land beter moet voorbereiden op virale epidemieën en pandemieën. 

De Covid-19-pandemie bracht aan het licht dat België – en bij uitbreiding de rest van de wereld – niet voorbereid waren voor de aanpak van een pandemie van deze omvang. Daarom richt de regering een Virusbankplatform op dat preventieve en therapeutische biofarmaceutische oplossingen tegen virussen met epidemisch en pandemisch potentieel versneld moet ontwikkelen. Het moet de rol van België binnen Europa versterken zodat ons land beter is voorbereid om opkomende of opnieuw opkomende infecties te beheersen. Het Virusbankplatform moet de nodige expertise en modellen in huis hebben voor de ontdekking, het onderzoek en de ontwikkeling van (bio)farmaceutische interventies (vaccins, antilichamen en kleine molecule-antivirale middelen) tegen bestaande virussen. Het moet tevens modelsystemen ontwikkelen die meteen kunnen worden ongezet wanneer een nieuw virus met een verontrustend profiel opduikt. 

De infrastructuur van het Virusbankplatform wordt opgezet door de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development, vanuit een nauwe samenwerking tussen het virologisch laboratorium, het Antiviral Drug & Vaccine Research laboratorium en het Center for Drug Design and Discovery van het Rega-Instituut. De overheid sluit een akkoord met de Katholieke Universiteit Leuven Research & Development over het technische en functionele gedeelte en de daarmee samenhangende verplichtingen, zoals nationale en internationale samenwerking en intellectuele eigendom. De regering stelt hiervoor en subsidie van 20 miljoen euro ter beschikking.

Filip Ceulemans