Vierde POWER TO Care-enquête

Voor de vierde maal peilen Sciensano en de KU Leuven naar het mentale welzijn van zorgverstrekkers.

De druk op zorgverstrekkers – en dus ook op huisartsen – is door de COVID-19-pandemie enkel maar toegenomen. Met de vierde POWER TO Care-enquête wil Sciensano objectieve informatie verzamelen over het welzijn van zorg- en hulpverleners en over hun nood aan ondersteuning. 

De resultaten van de derde editie van de enquête verschenen in juni 2021. Hieruit bleek dat zorgverstrekkers met heel wat symptomen van chronische stress te kampen hadden. Vermoeidheid, onvoldoende kunnen ontspannen en concentratiestoornissen waren de vaakst voorkomende klachten. De enquête kan worden ingevuld voor 4 oktober en neemt ongeveer een kwartier in beslag.

Filip Ceulemans