Videoconsultaties in uw praktijk: waarom, hoe en wat?

Veel huisartsen hebben tijdens de coronapandemie voor het eerst kennisgemaakt met videoconsultaties, maar het videoconsult verdient ook buiten corona een plaats in uw praktijk. Waar ligt de meerwaarde precies? In welke situaties kiest u voor een videoconsulatie? En waarop moet u daarbij letten? We gidsen u van A tot Z doorheen de belangrijkste vragen.

Sinds de komst van corona zijn heel wat huisartsen video gaan inzetten als bijkomende manier om consultaties met patiënten te houden. Dat gebeurde in eerste instantie uit noodzaak (het was een handige oplossing om hun patiënten toch nog te zien in tijden van lockdown), maar intussen is het besef gegroeid dat het videoconsult een volwaardige plaats verdient in een toekomstbestendige eerstelijnszorg als aanvulling op fysieke raadplegingen. 

Comfort en kwaliteit

Dankzij video kunt u als huisarts consultaties vanop afstand houden. Dat kan vanuit uw praktijk zijn, maar bijvoorbeeld ook van bij u thuis. Die onafhankelijkheid van plaats geeft u meer grip op uw agenda en kan u helpen om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden. Ook voor uw patiënten houdt een videoconsultatie voordelen in. Zo kunnen ze een verplaatsing naar uw praktijk uitsparen en krijgen ze de raadpleging daardoor makkelijker ingepland in hun (werk)dag.

Naast comfort is kwaliteit een belangrijke troef. Ook telefonisch kunt u consultaties van een afstand houden, maar video biedt iets extra: u krijgt tevens visuele informatie. Dat visuele aspect heeft een significante klinische meerwaarde. Om die reden voorziet het RIZIV trouwens een betere vergoeding voor videoconsultaties dan voor telefonische raadplegingen. 

Ken de mogelijkheden 

Goed om te beseffen is dat “de” juiste aanpak niet bestaat. U beslist hoe videoconsultaties in uw praktijk eruit zien. Wat telt, is dat uw aanpak werkt voor u en uw patiënten.

Drie mogelijke toepassingen:

  • Digitale vrije raadpleging: u kiest wanneer u digitaal beschikbaar bent voor uw patiënten. Dit kan er week per week anders uitzien. Hierbij kunt u patiënten oproepen uit een digitale wachtzaal net zoals bij fysieke consultaties. Indien u er niet bent, past u uw beschikbaarheid digitaal aan en/of verwijst u door naar collega’s. 
  • Vaste momenten van videoconsultaties in uw online agenda: u voorziet voor uw patiënten de mogelijkheid zelf een videoconsultatie te boeken in uw online agenda, op door u specifiek aangegeven momenten. 
  • Videoconsultatie op uw initiatief: u bepaalt met welke patiënt u een videoconsultatie zal hebben. De patiënt wordt door u/uw assistent(e) op de hoogte gesteld. Zo kiezen sommige artsen ervoor om videoconsultaties enkel in te zetten voor de opvolging van hun chronische patiënten.

 
Tien concrete voorbeelden

De voorkeuren van u en uw patiënt bakenen het speelveld af waarbinnen u videoconsultaties kunt en wilt inzetten in uw praktijk. Om die afweging te maken, is het belangrijk om de mogelijkheden van videoconsultaties goed te begrijpen. Over dat onderwerp organiseerden we in het najaar van 2022 enkele workshops met verschillende van onze leden en met Doktr, een erkend platform voor videoconsultaties en partner van Domus Medica. 

Tijdens de workshops bakenden we tien concrete use cases af waarin videoconsultaties een goede keuze zijn. Voorbeelden zijn onder meer de opvolging van patiënten met een chronische aandoening, een consultatie over een kleiner dermatologisch probleem, een dringende zorgvraag waarbij u als huisarts beoordeelt of een fysieke raadpleging of een verwijzing noodzakelijk is, enzovoort.

Vlot en veilig videobellen

Last but not least moet u nog kiezen welk platform u gebruikt voor uw videoconsultaties. Met de hulp van Doktr brachten we de belangrijkste kenmerken van een goed videobelplatform voor de huisartsenpraktijk in kaart.

Aangezien elke consultatie natuurlijk 100% veilig moet verlopen voor u en uw patiënt, is het essentieel dat een videobelplatform garanties biedt over privacy en veiligheid. Een tweede voorwaarde is gebruiksvriendelijkheid. Een goed platform is zo eenvoudig mogelijk in gebruik. Anders gezegd: ook patiënten met weinig of geen digitale vaardigheden moeten een videoconsultatie kunnen inplannen als dat nodig is. Een derde kenmerk waar u rekening mee dient te houden, is hoe vlot het platform geïntegreerd kan worden in uw dagelijkse praktijkwerking. Als u het platform bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit uw agendasysteem kunt opstarten, bespaart u dat heel wat tijd. Sommige platformen beschikken ook over bijkomende troeven, zoals een ingebouwde betaalmodule voor remgeld.


Dit artikel stelden we op in samenwerking met onze partner Doktr. Wilt u aan de slag met het videoconsultatieplatform van Doktr? Via deze link kunt u zich registreren en vindt u meer informatie. Als lid van Domus Medica geniet u de eerste zes maanden een exclusieve korting.