10 concrete situaties waarin videoconsultaties een goed idee zijn

Videoconsultaties kunnen een belangrijke rol spelen in elke huisartsenpraktijk als aanvulling op fysieke consultaties. Zowel voor patiënten als voor huisartsen kunnen ze het comfort verhogen. Om de meerwaarde voor u als huisarts zo tastbaar mogelijk te maken, bakenden we tijdens een reeks workshops tien concrete use cases uit de praktijk af. 

Telefoon versus video

Tijdens de coronapandemie waren teleconsultaties een handig hulpmiddel om de continuïteit van zorg voor patiënten te garanderen. De telefoon gebruikten veel huisartsen al om hun patiënten vanop afstand te helpen, maar met videoconsultaties waren de meeste collega’s minder of helemaal niet vertrouwd. 

Intussen is daar verandering in gekomen en hebben heel wat huisartsen de videoraadpleging leren kennen. Het grote voordeel in vergelijking met telefonische consultaties? Doordat u de patiënt en zijn of haar omgeving tijdens een videogesprek daadwerkelijk ziet, kunt u een probleem beter inschatten dan via de telefoon. Naast die klinische troef is de ondersteuning op het vlak van administratie een belangrijk voordeel dat platformen voor videoconsultaties bieden. 

Hybride model

Fysieke raadplegingen zullen altijd belangrijk zijn in de huisartsenpraktijk, maar met de opkomst van videoconsultaties groeit het besef dat de toekomst hybride is met een mix van fysiek, telefonisch en videocontact. De keuze voor deze of gene vorm van contact gebeurt daarbij in functie van de aard van het gezondheidsprobleem, de relatie tussen u en uw patiënt en de praktische omstandigheden.

Een hybride model biedt u als huisarts extra mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld videospreekuren inplannen waar en wanneer u wilt, chronische patiënten makkelijker vanaf een afstand opvolgen, informatie digitaal delen met patiënten, enzovoort. Kortom: u kunt uw praktijk beter organiseren en zo sleutelen aan uw work-lifebalans.

Workshops met leden

Wanneer kiest u nu wel of niet voor video? Afgelopen najaar werd een reeks workshops georganiseerd over videoconsultaties. Daarbij bakenden we ook tien concrete use cases af waarin video een goede keuze kan zijn. Domus Medica deed dit samen met verschillende leden en met Doktr, een erkend platform voor videoconsultaties en partner van Domus Medica. 

Met deze  tien concrete voorbeelden willen we tastbaar maken wanneer een videoconsultatie een meerwaarde kan bieden voor u en uw patiënten. Uiteraard zijn er nog heel wat andere gevallen waarin een videoconsult een goede keuze kan zijn. 

 • Vooraf: leidend principe
  Alles begint bij (de zorgvraag van) de patiënt. Anders gezegd: de patiënt moet een videoconsultatie kunnen én willen houden. 
 • (Primaire) preventie
  Raadpleging in het kader van preventie, in het bijzonder primaire preventie. Bijvoorbeeld: cardiovasculair risicomanagement bij een patiënt met een verhoogd risicoprofiel.
 • Eenvoudige klacht
  Raadpleging over een eenvoudige klacht. Bijvoorbeeld: opvolging van luchtwegklachten zonder dat er sprake is van koorts, buikgriepklachten waarbij ernstige klachten en/of complicaties uitgesloten zijn.
 • Triage
  Een dringende zorgvraag waarbij u als huisarts beoordeelt of een fysieke raadpleging of verwijzing noodzakelijk is voor de patiënt dan wel of de klacht via een videoconsult behandeld kan worden.
 • Dermatologisch probleem
  Vraag over een kleiner dermatologisch probleem. Bijvoorbeeld: zona, eczeem, ingegroeide teennagel, insectenbeet, … . Voorwaarde is dat u de probleemzone bij de patiënt scherp kunt zien tijdens de videoconsultatie, live of via een opgeladen foto. 
 • Psychische en/of sociale klacht
  Raadpleging over een psychisch en/of sociaal probleem bij de patiënt.
 • Chronische zorg en opvolging
  Consultatie in het kader van de opvolging van een patiënt met een chronische aandoening. Bijvoorbeeld:  iemand met hypertensie. Fysieke en teleconsultaties kunnen elkaar daarbij afwisselen (hybride zorg). 
 • Verlenging van voorschrift
  Verlenging van een voorschrift voor chronische medicatie voor een patiënt. De opstart van een medicamenteuze behandeling gebeurt tijdens een fysieke consultatie, de opvolging en eventuele verlenging kunnen afwisselend fysiek en vanaf een afstand gebeuren (hybride zorg). 
 • Bespreking testresultaten 
  Bespreking met de patiënt van de resultaten van een onderzoek. Bijvoorbeeld: een radiologisch onderzoek of een bloedafname. Een ingrijpende boodschap licht u uiteraard het best in persoon toe.
 • Patiënt in het buitenland
  Consultatie met een vaste patiënt die zich op het moment van de zorgvraag in het buitenland bevindt.
 • Vaccinatieschema
  Overlopen en bespreken van het vaccinatieschema met de patiënt.

Deze use cases kwam tot stand tijdens een reeks workshop in samenwerking met verschillende leden en Doktr. Wilt graag aan de slag met het videoconsultatieplatform van Doktr? Via deze link vindt u meer informatie. Als lid van Domus Medica geniet u bovendien een korting op dit online platform. 

Janne Geyskens
PR & Communicatie Coördinator