Vaststelling van overlijden

De wet schrijft voor dat de arts het overlijden moet vaststellen en een overlijdensattest moet verstrekken. Dit is een voorwaarde voor het opstellen van de overlijdensakte door de ambtenaar van de burgerlijke stand en voor het verlenen van toestemming tot begrafenis of crematie.

Het belang van de wettelijke taak van de arts mag niet onderschat worden, noch afgezwakt worden.

Wat is de rol van de behandelende arts bij het vaststellen van een overlijden?

De Nationale Raad van de Orde der Artsen is van mening dat de eerste arts die moet worden opgeroepen, de behandelende arts van de patiënt is. Indien mogelijk dient deze arts ter plaatse te gaan, ook al heeft hij geen wachtdienst.

Als de behandelende arts niet kan gaan, moet de arts met wachtdienst ter plaatse gaan.

De verschillende stappen die de arts moet doorlopen?

  1. Onderzoek van het lichaam
    De arts moet attesteren of er een bezwaar tegen begrafenis of crematie is. Dit houdt in dat het lichaam zo spoedig mogelijk onderzocht moet worden om te vermijden dat bepaalde sporen zouden verdwijnen, het lichaam verplaatst wordt, er iets gewijzigd wordt aan de plaats of de persoon afgelegd wordt voor dit onderzoek.
  2. Nagaan of er een pacemaker of defibrillator aanwezig is
    Deze moet verwijderd worden voor de begrafenis of crematie door een beroepsbeoefenaar die over de nodige ervaring beschikt.
  3. Het formulier model III C of model III D invullen
  4. Attest voor de aanvraag van toestemming tot crematie

Zie het volledige advies van de Nationale Raad van de Orde der Artsen: Ordomedic | 3.2. Overlijdensattest

Yente Reinenbergh
Jurist