Twaalf projecten voor geïntegreerde zorg chronische patiënten

De overheid wil het welzijn van patiënten met een chronische aandoening verbeteren door meer geïntegreerde zorg aan te bieden. Momenteel lopen er in ons land twaalf proefprojecten om dit verder te ontwikkelen.

Centraal idee van de projecten voor geïntegreerde zorg voor chronische patiënten is de mogelijkheid voor patiënten om zelf de controle van de zorgverstrekking in handen te krijgen en zo hun welzijn te verbeteren. Een multidisciplinair netwerk bestaande uit onder meer de huisarts, specialisten, de apotheker, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten en mantelzorgers moet de patiënt daarbij ondersteunen. Het idee van de geïntegreerde zorg voor chronische patiënten werd in 2015 in een plan gegoten door de ministers van volksgezondheid van zowel de federale overheid als de deelstaten.

Sinds 2018 lopen in het kader van “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” twaalf proefprojecten waar de diverse actoren nadenken over een manier om geïntegreerde zorg in hun regio in te voeren. Ze gebruiken daarvoor de zogenoemde Quadruple Aim-theorie:

  • De gezondheidstoestand van de algemene bevolking en van de chronisch zieken verbeteren
  • De zorgkwaliteit van de patiënt en zijn toegang tot die zorg verbeteren
  • Het gebruik van de beschikbare middelen verbeteren: betere zorg aanbieden met de beschikbare middelen binnen een duurzaam zorgfinancieringssysteem
  • De levenskwaliteit van de zorgverstrekkers verbeteren

In Vlaanderen situeren de proefprojecten zich in de regio Kortrijk-Menen (De Brug), de regio midden West-Vlaanderen (EMPACT), de kustregio (De Koepel), Groot-Leuven (ZorgZaam Leuven), de regio Tienen-Landen (Verbonden ZOHrg) en de regio Waasland (Geïntegreerde Zorg Waasland). De twaalf proefprojecten hebben momenteel meer dan 250 acties lopen variërend van de multidisciplinaire aanpassing van geneesmiddelen over casemanagement tot post-COVID-19-trajecten. Ze hebben betrekking op meer dan 10 000 patiënten. Het Verzekeringscomité van het Riziv gaf zijn goedkeuring aan de voortzetting van de projecten tot 2022. De resultaten die tot nu toe werden voorgesteld, toonden immers de meerwaarde van de projecten aan.

Filip Ceulemans