Twaalf nieuwe wijkgezondheidscentra

27 okt 2016

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kondigde eind vorige week aan dat begin volgend jaar twaalf nieuwe wijkgezondheidscentra de deuren zullen openen.

Twaalf wijkgezondheidscentra (WGC) die voor 8 oktober 2016 een dossier tot oprichting of uitbreiding indienden bij het Riziv, krijgen van de minister groen licht om begin volgend jaar van start te gaan. Het gaat om twee WGC in de provincie Antwerpen, twee in West-Vlaanderen, vijf in Brussel, twee in Luik en een in Namen. In een persmededeling zegt Maggie De Block dat WGC belangrijk zijn omdat ze een zwakkere groep patiënten bereiken. “Daarom is het budget van deze centra gevoelig verhoogd, gemiddeld met 10% per jaar. Momenteel gaat er 147 miljoen euro per jaar naar de WGC.”

Omdat het om een niet onaanzienlijk bedrag gaat, besliste de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid tevens een beleidsevaluatie te laten uitvoeren waarbij de organisatie, de werking en de kostenstructuur van medische huizen en wijkgezondheidscentra geanalyseerd worden. Bedoeling van deze analyse is te komen tot een nog betere regelgeving en werking. Tijdens deze evaluatieperiode worden nieuwe projecten (ingediend na 8 oktober) bevroren. Voor de overheid betekent dat in 2017 een besparing van zeven miljoen euro. Ondanks deze besparing stijgt het budget van de WGC volgend jaar wel tot 157 miljoen zodat de stijgende kosten en de goedgekeurde nieuwe initiatieven gefinancierd kunnen worden.