Tool toont impact van vervuiling op gezondheid

Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert een nieuwe, vereenvoudigde versie van de Environment Health Impact Simulator (E-HIS), die tot op wijkniveau de impact in beeld brengt van de verwachte ziektelast veroorzaakt door luchtverontreiniging en wegverkeersgeluid. 

Klimaat, ruimtegebruik, luchtkwaliteit, chemische stoffen, transport, water, wonen en binnenmilieu, bodem en geluid. Allemaal hebben ze een impact op onze gezondheid. De Environment Health Impact Simulator (E-HIS) brengt lucht- en wegverkeerspollutie in kaart. Om de impact te bepalen van blootstelling aan bepaalde polluenten is het belangrijk inzicht te hebben in de te verwachten gezondheidseffecten en hoe ze te vorkomen. E-HIS berekent en visualiseert hoe gezondheidsdata gelinkt zijn aan milieumeetgegevens. Concreet gaat het om de impact van de luchtvervuiling en wegverkeersgeluid. 

Het grote voordeel van E-HIS is de schaal waarop het werkt. Niet langer een gemeente in zijn geheel, maar een wijk is de schaal waarop naar de impact wordt gekeken. Dat is uiteraard nuttig voor de betrokken gemeentebesturen, maar ook zorgverstrekkers kunnen er hun voordeel mee doen. Aandoeningen die aan bod komen, zijn astma, COPD, diabetes type 2, hartfalen, laag geboortegewicht en mortaliteit. 

Filip Ceulemans