Tabak en alcohol: nog veel werk te doen

De interministeriële conferentie Volksgezondheid nam deze week enkele strategische beslissingen om een interfederaal alcohol- en tabaksbeleid te voeren. De komende weken en maanden worden concrete acties en maatregelen uitgewerkt. 

De Thematische Vergadering Drugs (TVD) keurde een voorstel van interfederale strategie goed voor de periode 2023-2028 om het schadelijk gebruik van alcohol te verminderen. Als schadelijk worden gezien het consumeren van meer dan tien eenheden alcohol per week , het drinken van zes eenheden alcohol in een tijdsspanne van twee uur, alcoholverslaving, rijden onder invloed en alcoholgebruik net voor of tijdens de zwangerschap. Preventie  en sensibilisering staan daarbij hoog op de prioriteitenlijst. Maar ook de toegang tot de zorg moet verbeteren. In de loop van de komende weken worden wetenschappers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gehoord met het oog op het formuleren van concrete, coherente, realiseerbare en wetenschappelijk gevalideerde maatregelen. 

Wat de strijd tegen tabak betreft, wordt in de periode van 2022 tot 2028 verder ingezet op het streefdoel te komen tot een rookvrije generatie. Ook hier zijn er nog geen concrete maatregelen genomen. De maatregelen die in het vooruitzicht worden gesteld hebben betrekking op de reglementering van tabaksproducten, fiscaliteit, preventie, rookstophulp en wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar patiënten met psychiatrische aandoeningen en jongeren met een lager opleidingsniveau. 

Filip Ceulemans