Suïcide piekt bij holebi’s en transgenders

Met de steun van de Vlaamse overheid lanceerde holebi-organisatie çavaria gisteren op de Werelddag Suïcidepreventie een campagne om holebi’s en transgenders te bereiken.

Holebi’s en transgenders vormen een belangrijke doelgroep in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie omdat cijfers aantonen dat deze groep gevoelig is voor zelfdoding. Naar aanleiding van de Werelddag Suïcidepreventie lanceerde çavaria samen met het Transgender Infopunt en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie enkele nieuwe websites die holebi’s en transgenders inzicht bieden in mogelijke stressfactoren en psychische klachten die ze kunnen ervaren. 

Op www.lumi.be en www.gendervonk.be staan tips, videogetuigenissen en links naar hulp over thema’s als zelfaanvaarding, het vinden van een netwerk, je goed in je vel voelen en het omgaan met suïcidale gedachten. Er is tevens een apart luik voor ouders en zorgverstrekkers. “Het is essentieel om via websites als deze de drempel tot hulp te proberen verkleinen. Onze evaluatiestudie van de website toont aan dat mensen na het doorlopen van de website een grotere bereidheid tonen om over psychische problemen te praten en stap te zetten naar professionele hulp. Die openheid kan beschermend werken tegen suïcidaal gedrag”, aldus prof. Portzky, directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Filip Ceulemans