Stuifmeelseizoen later van start

Door de overvloedige regenval in de maand januari begint het stuifmeelseizoen later dan normaal.

Het nationaal aerobiologisch meetnet AirAllergy van het instituut Sciensano kondigt aan dat het stuifmeelseizoen 2021 het afgelopen weekend van start is gegaan met de eerste pollen afkomstig van de els en de hazelaar. Door de overvloedige regenval in de loop van de maand januari is het stuifmeelseizoen later op gang gekomen dan normaal. De verandering van het weer zal waarschijnlijk al snel leiden tot een toename van het aantal pollen. “In het weekend van 13 en 14 februari zijn de pollenconcentraties van de els en de hazelaar al aanzienlijk gestegen, met respectievelijk 24, 35 en 44 korrels/m³ lucht, gemeten van vrijdag 12 februari tot zondag 14 februari”, zegt Ann Packeu, diensthoofd mycologie en aerobiologie van Sciensano. “De stuifmeelconcentraties in de lucht zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer bloemen rijp zijn en klaar om hun stuifmeel in de lucht af te geven en er gunstige weersomstandigheden heersen, kunnen de concentraties snel toenemen. Als de temperatuur stijgt, kunnen de stuifmeelkorrels die voorheen in de bloeiwijzen opgesloten zaten, zich in de lucht verspreiden.”

Zet de tendens van de voorbije jaren zich verder, dan neemt de hoeveelheid stuifmeel geproduceerd door allergieverwekkende bomen verder toe. “De els en de hazelaar hebben verscheidene jaren nodig om genoeg energie op te bouwen om grote stuifmeelhoeveelheden te produceren. Jaren van hoge productie komen gewoonlijk cyclisch voor, om de twee tot vijf jaar. Maar we moeten heel voorzichtig zijn, want uit waarnemingen op lange termijn blijkt dat deze cycli de neiging hebben korter te worden, met vaker intense stuifmeelseizoenen voor deze bomen, zoals het geval was in 2018 en 2019”, zegt Packeu. 

Sciensano wijst erop dat de symptomen van stuifmeelallergie (prikkelende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus en sinussen, lopende neus, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of de keel) erg kunnen gelijken op die van COVID-19. Een allergie veroorzaakt wel geen koorts of spierpijn.

Filip Ceulemans