SP.A: “Jongeren gratis naar de vaste huisarts”

Twee SP.A-kamerleden dienen een wetsvoorstel in om de raadpleging bij een vaste huisarts voor jongeren tot achttien jaar gratis te maken.

Karin Jiroflée en Jan Bertels, beiden kamerlid voor de SP.A, dienen een wetsvoorstel in om raadplegingen bij de vaste huisarts gratis te maken voor kinderen en jongeren tot achttien jaar. Wanneer zij een GMD hebben bij hun vaste huisarts, wordt de regeling derde betaler verplicht ingevoerd. Op die manier hopen de socialistische kamerleden de drempel om naar de huisarts te stappen te verlagen. Op termijn wil de SP.A deze regeling voor iedereen invoeren. Daartoe werd al eerder een wetsvoorstel ingediend. “Als we andere landen bekijken, moeten we vaststellen dat ons terugbetalingssysteem een verouderd systeem is. Begin dit jaar werd in Frankrijk een veralgemeend recht op derdebetaler bij de huisarts ingevoerd. In vele andere landen, waaronder Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk en de Scandinavische landen is de derdebetaler al langer van toepassing.” 

Een tweede luik van het wetsvoorstel impliceert de schrapping van het remgeld, waardoor elke mogelijke drempel verdwijnt. “Door dit te koppelen aan een GMD bij een vaste huisarts, vergroten we de kwaliteit van de zorg. We stimuleren vanaf een jonge leeftijd het correct gebruik van de gezondheidszorg, met een centrale rol voor de huisarts.”

Jiroflée en Bertels bestrijden het idee dat zowel de derdebetalersregeling als het schrappen van het remgeld overconsumptie in de hand werken. Ze verwijzen daarbij zowel naar de ervaring van forfaitaire medische huizen als naar onderzoek door de ziekenfondsen. “De maatregel heeft wel een effect bij de laagste inkomensgroep, maar in dat geval gaat het eerder over het wegnemen van onderconsumptie dan over het stimuleren van overconsumptie.” Ze schatten de totale kostprijs van de operatie op maximaal 9 miljoen euro. 

Momenteel hebben heel wat kinderen en jongeren geen vaste huisarts. Uit onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat één baby op zeven (nul tot twee jaar) geen vaste huisarts heeft. Bij kwetsbare kinderen loopt dat op tot zelfs één op vijf. De gevolgen laten zich raden. Zo hebben baby’s zonder vaste huisarts een lagere vaccinatiegraad dan baby’s met een vaste huisarts: 66% tegenover 84%. Dat het vaccinatiepercentage nog relatief hoog ligt, is toe te schrijven aan de preventieve raadplegingen bij Kind & Gezin.

Filip Ceulemans