Rookstopmedicatie: betere terugbetaling vanaf 1 februari

Rokers betalen vanaf 1 februari maximaal 14,80 euro voor het starterspakket rookstopmedicatie.

Wie wil stoppen met roken, heeft daar gemiddeld vijf tot zeven pogingen voor nodig. Omdat medicatie de slaagkans aanzienlijk verhoogt, besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) al in 2015 om niet één, maar wel twee behandelingen met rookstopmedicatie terug te betalen. Omdat roken een van de grootste gezondheidsproblemen blijft, verlaagt ze de drempel nog verder.

Vanaf 1 februari verlaagt het bedrag dat de patiënt uit eigen zak moet betalen voor het zogenoemde starterspakket van 49,95 euro tot 14,80 euro en zelfs 9,80 euro voor mensen met een voorkeursregeling. Het starterspakket is een behandeling van twee weken om na te gaan of de medicatie goed verdragen wordt door de patiënt. Iedereen die een volledige behandeling met rookstopmedicatie wil volgen, moet deze fase doorlopen. Met de verhoogde terugbetaling hoopt De Block de drempel te verlagen om met een rookstopbehandeling van start te gaan.

Als tweede maatregel beslist De Block om het aantal terugbetaalde pogingen op te trekken van twee naar drie. Bovendien kunnen deze behandelingen elke vijf jaar herhaald worden. Wie na drie pogingen in vijf jaar nog niet is kunnen stoppen, heeft met andere woorden opnieuw recht op drie terugbetaalde behandelingen. In 2017 kregen 14 761 mensen rookstopmedicatie voorgeschreven. In 2016 waren dit er 20 051.
Nog in de loop van deze maand zal het Riziv huisartsen, apothekers en andere zorgverleners gedetailleerd informeren over de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden zodat zij mensen duidelijke en correcte uitleg kunnen geven.

Filip Ceulemans