Riziv-premie voor gepensioneerde artsen

Het Belgisch Staatsblad publiceerde maandag een Koninklijk Besluit waardoor gepensioneerde artsen die blijven doorwerken en het akkoord respecteren, een Riziv-premie kunnen aanvragen.

Wanneer een arts er na zijn wettelijk pensioen voor kiest toch verder te blijven werken binnen het kader van het akkoord artsen-ziekenfondsen, dan kon die tot voor kort geen sociaal statuut aanvragen. Het Koninklijk Bersluit dat maandag in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, maakt het mogelijk voor artsen die in deze situatie verkeren om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 een premie aan te vragen die gelijkwaardig is aan de sociale voordelen van de conventie. Om in aanmerking te komen, moet een arts daadwerkelijk zijn pensioen hebben opgenomen en aan dezelfde voorwaarden voldoen die gelden voor andere artsen die een sociaal statuut genieten.

Filip Ceulemans