Riziv past accrediteringsregels tijdelijk aan

Omdat de gebruikelijke navorming door Covid-19 niet altijd mogelijk is, past het Riziv de regels voor accreditering tijdelijk aan. 

De Covid-19-pandemie maakt het voor artsen vaak moeilijk om de gebruikelijke navorming te volgen. Omdat het Riziv beseft dat geaccrediteerde artsen toch heel wat bijscholing inzake Covid-19 volgen buiten de reguliere geaccrediteerde activiteiten om, neemt het enkele maatregelen die moeten vermijden dat artsen niet de noodzakelijke voorwaarden vervullen om geaccrediteerd te blijven en die zo ook de inspanningen van de artsen valoriseren. 

Een eerste maatregel houdt in dat elke arts automatisch vijf Credit Points krijgt in zijn online accrediteringsdossier voor december 2021: twee Credit Points voor een vergadering van de eigen LOK, drie Credit Points voor continue navorming in ethiek en economie. Voor artsen voor wie deze algemene maatregel niet zou volstaan, wijst het Riziv erop dat zij in hun aanvraag tot (verlenging van) accreditering steeds kunnen verwijzen naar de specifieke omstandigheden die maakten dat ze eventueel niet aan voldoende Credit Points komen (bijzondere activiteiten in verband met Covid-19, ziekte enzovoort). 

Het Riziv is er zich ook van bewust dat de pandemie een impact heeft op de activiteiten van artsen. daarom stelt het Riziv voor om de activiteitsdrempel te verminderen voor het referentiejaar 2020. Uit activiteitscijfers voor 2020 blijkt dat de pandemie net op alle zorgverstrekkers dezelfde impact heeft. Daarom stelt het Riziv een gediversifieerde aanpak voor. Voor alle sectoren wordt de minimale activiteitsdrempel met 5% verminderd. Voor sectoren waarvoor de reële, gemiddelde activiteitscijfers in 2020 lager liggen dan in 2019, telt het Riziv bij dit basispercentage van 5% het reële, gemiddelde percentage van de daling op. Voor huisartsen is het reductiecijfer vastgelegd op 5%.  

Artsen die ondanks deze maatregelen toch nog een tekort hebben, kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen bij de accrediteringsstuurgroep. Ze moeten dan wel alle relevante bewijsstukken toevoegen. 

Filip Ceulemans