Riziv lanceert twee nieuwe e-learnings

Sinds begin deze maand biedt het Riziv twee nieuwe e-learnings aan. Eén over regels inzake het voorschrijven van geneesmiddelen, een andere over de aanpak van depressie bij volwassenen in de huisartsenpraktijk.

De e-learning in verband met de regels over het voorschrijven van geneesmiddelen heeft uiteraard alles te maken met de verplichting om sinds 1 januari van dit jaar elektronisch voor te schrijven. De training – die een half uur in beslag neemt – helpt de huisarts bij het correct hanteren van de nieuwe regels in de eigen praktijk. Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Recip-e en het elektronisch voorschrift: wat houdt elektronisch voorschrijven via Recip-e precies in? Wie kan Recip-e gebruiken?
  • Nieuwe regelgeving met betrekking tot de geldigheidsduur van het voorschrift (elektronisch en op papier): wat is er nieuw aan de regelgeving en wat is de impact voor de praktijk?
  • Elektronisch voorschrijven met PARIS

De e-learning over depressie bij volwassenen en de aanpak ervan door de huisarts neemt twee uur en half in beslag en is opgedeeld in drie delen: concepten en theorie (depressie versus andere depressieve klachten), diagnostiek en verwijzing (toelichting van de verschillende stappen) en behandeling (medicamenteus en niet-medicamenteus). De e-learning wil onder meer verschillende theoretische concepten (depressie, burn-out, rouw, verlies, stresserende levensgebeurtenissen) opfrissen en een kapstok bieden voor een betere differentiaaldiagnostiek tussen stresserende levensgebeurtenissen (die depressieve gevoelens opwekken zonder een echte depressie te ontwikkelen) en een depressie. Er worden een aantal hulpmiddelen aangeboden voor de identificatie, diagnose, behandeling en opvolging van een patiënt met depressie. De e-learning geeft tevens wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen over het al dan niet voorschrijven van een antidepressivum en biedt een overzicht van de verschillende therapeutische mogelijkheden in de behandeling van een depressie. Ten slotte is er aandacht voor doorverwijsmogelijkheden naar andere zorgverstrekkers.

Filip Ceulemans