Pollenseizoen laat van start

Sinds enkele dagen is het pollenseizoen van start gegaan. Traditioneel bijten els en hazelaar de spits af. 

Volgens het nationale aerobiologische meetnet AirAllergy is eind januari het stuifmeelseizoen begonnen. Traditioneel zorgen els en hazelaar voor de eerste pollen. Momenteel is de pollenconcentratie nog relatief laag. Daar zorgen de lage temperaturen voor. Vanaf het moment dat die stijgen, neemt ook de concentratie pollen toe. Door de laatste vorstperiode is ongetwijfeld een deel van de stuifmeelproductie beschadigd. Niettemin wordt sinds zondag 28 januari regelmatig de drempel van 40 korrels/m³ lucht overschreden.  

Tegen de trend van de laatste jaren in begon het pollenseizoen dit jaar later dan gebruikelijk. De klimaatverandering leidde er de afgelopen jaren toe dat het seizoen steeds vroeger begon, intenser was en langer liep. De temperatuurstijging oefent druk uit op de voortplantingscyclus van bomen wat resulteert in een vroegere en overvloedigere stuifmeelproductie. 

Filip Ceulemans