Planbureau ziet stijgend welzijn… maar niet voor iedereen

Uit een nieuw rapport van het Planbureau blijkt dat het welzijn van de Belg is gestegen. De stijging gaat echter niet voor iedereen op. Met name het welzijn van -65-jarigen en van mensen met een middelhoog inkomen daalde in de periode van 2008 tot 2017.

De crisis van 2008 leidde tot een achteruitgang van het welzijn van de Belg. De daling van het welzijn wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de achteruitgang van de gezondheidstoestand van de Belgen. Meerdere studies wijzen op een negatieve impact van de crisis op de mentale gezondheid. Sinds 2016 neemt het welzijn terug toe, maar onvoldoende om al terug het niveau van 2008 te bereiken. Het beeld dat het Planbureau schetst, is ook erg genuanceerd. Niet iedereen geniet van het stijgend welzijn tussen 2008 en 2017:

  • Het welzijn stijgt voor Belgen met de laagste inkomens, vooral dankzij de verbetering van hun levensstandaard.
  • Het welzijn stijgt voor Belgen met de hoogste inkomens, vooral dankzij een verbetering van hun gezondheid.
  • Het welzijn daalt voor Belgen met middelhoge inkomens, vooral als gevolg van een verslechterde gezondheid.
  • Het welzijn stijgt voor 65-plussers, vooral dankzij een verbeterde gezondheid.
  • Het welzijn daalt voor min-65-jarigen, vooral als gevolg van een verminderde gezondheid.

Het Planbureau stelt voorts vast dat de levensverwachting in goede gezondheid niet langer stijgt. “Een zorgwekkende ontwikkeling”, aldus het Planbureau.

Filip Ceulemans