Patiëntenrechten: onbekend en onbemind?

20 apr 2017

Vijftien jaar na de invoering van de patiëntenrechten blijkt nog steeds een substantieel deel van de patiënten niet te weten dat ze bepaalde rechten hebben. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform naar aanleiding van de verjaardag.

Eén patiënt op vijf wat niet dat er zoiets als patiëntenrechten bestaat. En ook bij mensen die wel weten dat er patiëntenrechten bestaan, blijkt de kennis ervan eerder gering. Slechts 22% vindt van zichzelf dat ze goed weten wat de rechten inhouden, terwijl 68% toegeeft te weinig op de hoogte te zijn. 10% zegt te weten dat er rechten bestaan, maar kent de inhoud ervan niet. “Na vijftien jaar merken we dat er nog een hele weg valt af te leggen. Ook het aantal klachten en vragen dat we wekelijks binnenkrijgen van patiënten bevestigt dat”, aldus Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

De werking van de ombudsdiensten voor patiëntenrechten blijft een ander heikel punt. Uit de bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat van de 201 patiënten die een klacht hadden over een eerstelijnszorgverstrekker (huisarts, tandarts enzovoorts), 88% geen klacht indiende. De meeste van hen wist ook eenvoudigweg niet waar ze met een klacht terecht moesten. Het Vlaams Patiëntenplatform pleit ervoor om het klachtrecht op te nemen in de hervorming van de eerstelijnszorg. In de ziekenhuizen is 40% van de patiënten tevreden over de verwerking van een klacht door de ombudsdienst.

Met het informeren van de patiënt loopt het ook nog te vaak mis, aldus de patiëntenorganisatie. Vier op vijf zegt het afgelopen jaar onvoldoende geïnformeerd te zijn over de kosten van een consultatie of een behandeling. Eén op vijf zegt dat ze geen toestemming gevraagd werden voor een onderzoek of behandeling.

Het recht op afschrift is beter gekend, maar loopt niet altijd op wieltjes. 11% van de patiënten die het voorbije jaar een afschrift vroegen, ondervond problemen om het te krijgen. Een ruime meerderheid van de patiënten (90%) is vragende partij om zijn medisch dossier elektronisch in te kijken. Het Vlaams Patiëntenplatform zal deze vraag dan ook op de agenda zetten.

Nog uit de bevraging blijkt dat slechts weinig mensen gebruik maken van de mogelijkheid om een vertegenwoordiger aan te duiden. Slechts 14% bracht dit voor zichzelf in orde.