Patiënt aan het roer

20 okt 2022

Naar aanleiding van de week van de patiënt lanceert de federale overheidsdienst Volksgezondheid een campagne om patiënten er attent op te maken dat ze het roer van hun medisch dossier zelf in handen hebben. 

Was de portaalsite MijnGezondheid.be tot maart 2020 relatief onbekend bij het grote publiek, dan leerden veel burgers hem tijdens de coronapandemie kennen. Soms om een afspraak te maken, dan weer om een testresultaat te consulteren of om een PLF in te vullen om na een reis terug naar huis te kunnen keren. Toch blijft het voor veel landgenoten een geheim hoe ze via het portaal de toegang tot hun gezondheidsgegevens kunnen beheren. Zorgverstrekkers kunnen onder diverse voorwaarden elektronische toegang krijgen tot de gezondheidsinformatie van de patiënt: 

  • De patiënt geeft toestemming voor het elektronisch delen van zijn gezondheidsgegevens 
  • De zorgverstrekker behandelt de patiënt en heeft vastgelegd dat hij/zij een ‘therapeutische relatie’ heeft met de patiënt 
  • De zorgverstrekker mag enkel de informatie raadplegen die hij/zij nodig heeft om de patiënt kwaliteitsvolle zorg te verstrekken 

In de bewustmakingscampagne ‘Patiënt aan het roer’ die de overheid naar aanleiding van de week van de patiënt lanceert, wijst Volksgezondheid de patiënt erop dat hij/zij inspraak heeft bij het beheer van de gegevens. De patiënt moet een betrokken actor worden bij zijn/haar eigen gezondheid.  

Daarom biedt de MijnGezondheid.be de patiënt enkele tools. Hij/zij kan toestemming geven, maar ook intrekken om elektronische gegevens te delen. Hij/zij kan tevens zien welke zorgverstrekkers aangeven een therapeutische relatie met hem/haar te hebben, en heeft ook de mogelijkheid zelf zorgverstrekkers toe te voegen of zorgverstrekkers uit te sluiten, zelfs indien ze aangeven een therapeutische relatie te hebben.  

Filip Ceulemans