Orde wil geen camera’s in de praktijkruimte

Mag een bewakingscamera in een onderzoeksruimte van een medische praktijk worden geïnstalleerd om misdrijven te voorkomen of vast te stellen? De Nationale Raad van de Orde der Artsen is duidelijk in een recent advies: neen, dat mag niet.

De veiligheid van zowel zorgverstrekkers, patiënten als administratief personeel van een praktijk is van groot belang. “Maar dat geldt evenzeer voor de eerbiediging van de intimiteit van de patiënt, van het medisch geheim en van de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen”, aldus de Nationale Raad van de Orde der Artsen in een advies waarin het ingaat op de vraag of er beveiligingscamera’s mogen worden geplaatst in een onderzoeksruimte van een medische praktijk. Met die principes in het achterhoofd is visuele bewaking van een medische raadpleging voor de Nationale Raad onaanvaardbaar aangezien het een aantasting betekent van de rechten van de patiënt. 

De Nationale Raad verwijst ook naar de wet van 21 maart 2007 over de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s teneinde misdrijven te voorkomen of vast te stellen. De wet bepaalt dat de bewakingscamera's geen beelden mogen opleveren die de intimiteit van een persoon schenden. De nationale raad meent dat dit het geval is bij beelden die van de patiënt genomen worden tijdens een medische raadpleging.

Filip Ceulemans