Orde volgt kwaliteitswet met argusogen op

De Nationale Raad van de Orde der Artsen besliste tijdens de vergadering van februari een werkgroep op te richten die de wet van 22 april 2019 zal aftoetsen aan de beginselen van de medische deontologie.

Op 1 juli 2021 treedt de zogenoemde Kwaliteitswet in voege. De Nationale Raad staat positief tegenover elk initiatief dat de kwaliteit van de zorg bevordert. De nieuwe Kwaliteitswet komt hieraan tegemoet en bevat zowel concrete kwaliteitsverplichtingen als bepalingen die nog verder moeten worden geconcretiseerd en uitgevoerd. Het is aan de regering om die kwaliteitsvereisten in te vullen. 

De Nationale Raad verklaart zich bereid via advies en overleg met de bevoegde instanties mee te werken aan de uitwerking ervan. De expertise van de Nationale Raad kan bijdragen tot een beter denkproces over de optimalisatie van de kwaliteit van de zorg. Daarom richt de Nationale Raad een werkgroep op die de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg grondig zal aftoetsen aan de medische deontologie.

Filip Ceulemans