Orde publiceert inleiding tot medische deontologie

De Orde der Artsen publiceerde deze week in samenspraak met de decanen van de faculteiten geneeskunde een brochure die geldt als inleiding op de belangrijkste deontologische principes.

De brochure ‘Inleiding tot de medische deontologie 2019-2020’ is in eerste instantie gericht op studenten geneeskunde. Om hen te begeleiden in de stap van theoretisch onderwijs naar de medische praktijk maakte de Orde der Artsen deze brochure samen met de decanen van de faculteiten geneeskunde. 

De belangrijkste deontologische principes komen daarbij aan bod: het beroepsgeheim, de eerbiediging van de rechten van de patiënt en de toegang tot de medische gegevens van de patiënt. Voorts bevat de brochure een voorstelling van het platform Arts in nood.

Filip Ceulemans