Orde: “Huisartsen, draag een mondmasker”

Hoewel in Vlaanderen geen mondmaskerplicht geldt voor huisartsen, roept de Orde der Artsen toch op steeds een mondmasker te dragen. 

In alle Belgische ziekenhuizen is een arts wettelijk verplicht een mondmasker te dragen. Ook huisartsen en specialisten in een privépraktijk in Brussel of Wallonië moeten verplicht een mondmasker dragen in hun kabinet. In Vlaanderen geldt deze verplichting niet. Een verwarrende situatie waar de Orde der Artsen liever vandaag dan morgen komaf zou willen mee maken. De Nationale Raad pleit voor een uniform beleid in heel België en maakt in een advies duidelijk dat het vanuit deontologisch standpunt voorstander is van een veralgemeende mondmaskerplicht in artsenkabinetten. “Los van de wettelijke verplichting, behoort de preventiemaatregel van het dragen van een mondmasker in een medisch kabinet ook tot één van de plichten van medische deontologie. De aandacht voor het coronavirus mag maatschappelijk dan wel sterk gedaald zijn, evenals de vele maatregelen rond de beperking van contacten en quarantaine, het virus circuleert nog steeds en het blijft de taak van de arts om waakzaam te zijn en de gezondheid van elke patiënt te beschermen”, stelt de Nationale Raad in een recent gepubliceerd advies. 

Zolang de wetenschappelijke instanties het dragen van een mondmasker in het artsenkabinet aanbevelen, heeft elke arts volgens de Nationale Raad de deontologische plicht deze maatregel op te volgen. Het dragen van een mondmasker draagt volgens de Orde niet enkel bij tot de bescherming van de gezondheid van arts en patiënt, maar heeft ook invloed op de kwaliteit van de zorg. Uiteraard verhindert het eveneens de verdere circulatie van het coronavirus. Daarom acht de Nationale Raad de maatregel proportioneel om het beoogde doel te bereiken. De Orde vindt bovendien dat een arts zijn patiënt mag vragen om eveneens een mondmasker te dragen, ter bescherming van zijn eigen gezondheid en die van andere patiënten. 

Filip Ceulemans