Oproepen zelfmoordlijn schieten door het dak

Vorig jaar kreeg de Zelfmoordlijn maar liefst 23 614 oproepen te verwerken. Dat zijn er een pak meer dan de 18 293 van het jaar voordien. De Zelfmoordlijn ziet wel geen impact van de coronapandemie.

In 2020 werden 23 614 gesprekken gevoerd via de Zelfmoordlijn (telefoon, chat en mail). Een stijging van 28% ten opzichte van het aantal oproepen in 2019 (18 293). Dat jaar kende op zich al een opmerkelijke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren toen het aantal oproepen schommelde tussen 14 en 15 000. De Zelfmoordlijn ziet meerdere oorzaken voor de toename van het aantal oproepen. Een eerste verklaring ligt in het toegenomen aantal beantwoorders van oproepen. De Zelfmoordlijn zag zijn vrijwilligersaantal stijgen met bijna 20% (van 202 tot 239). Daar komen nog eens de studenten bovenop die een stage doen in suïcidepreventie. Het aantal mensen dat de Zelfmoordlijn contacteert, neemt niet toe.

Vier oproepers op tien (40,9%) zijn mannen. De vrouwen blijven met zes op tien duidelijk in de meerderheid. Opvallend is de toename van het aantal jonge oproepers. Vooral de leeftijdsgroep tussen 20 en 29 jaar neemt vaker contact op met de Zelfmoordlijn. Bij de mannen is er ook een stijging in de leeftijdsgroep van 40’ers en 50’ers. Het merendeel van de oproepers denkt al langer dan een jaar aan zelfdoding (36% van de mannen en 43% van de vrouwen). 43,6% ondernam in het verleden al één of meerdere zelfmoordpogingen. Uit de gesprekken blijkt dat zelfdoding nooit kan worden herleid tot slechts één oorzaak. Het is steeds het gevolg van een combinatie van factoren en de afwezigheid van beschermende factoren. 

Er is een lichte toename van gesprekken over eenzaamheid, problemen met ouders, middelenmisbruik, angsten en mishandeling. Relatieproblemen, pesten, financiële problemen, (dreigend) faillissement en (dreigende) werkloosheid komen niet vaker aan bod dan de voorgaande jaren. Op dit moment is er dus geen uitgesproken impact van de coronapandemie vast te stellen. 

Filip Ceulemans