Ook jongens gevaccineerd tegen HPV

Sinds deze week worden ook jongens in het eerste jaar secundair onderwijs gratis gevaccineerd tegen HPV. Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid startte daarom een campagne om ouders te overtuigen hun kinderen te laten vaccineren.

De vaccinatie van 12-jarige meisjes tegen HPV is stilaan ingeburgerd en wordt goed opgevolgd. Nieuw sinds dit schooljaar is dat ook hun mannelijke leeftijdsgenoten kunnen genieten van een gratis vaccinatie tegen het humaan papillomavirus. Om het gratis vaccin te bekomen, moet de arts het bestellen via Vaccinet. De vaccinatie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. De campagne loopt op sociale media, televisie en in scholen.

Dient een CLB de vaccinatie toe, dan moet men geen raadpleging betalen. Als een huisarts de vaccinatie toedient, dan betaalt de patiënt de raadpleging bij de huisarts. Als een vaccin wordt aangekocht in de apotheek, dan betaalt de Vlaamse overheid de kosten voor de aankoop van dit vaccin niet terug. Er wordt geen inhaalvaccinatie aangeboden. Wanneer de vaccinatie dus uitgesteld wordt en het meisje of de jongen niet meer in het eerste jaar secundair onderwijs zitten, dan komen ze niet meer in aanmerking voor de gratis vaccins.

Voor meisjes die niet in aanmerking komen voor de gratis vaccinatie of die opteren voor een ander vaccin dan het gratis aangeboden vaccin, is er een gedeeltelijke terugbetaling voorzien via de ziekteverzekering. De vaccins moeten in dat geval zelf aangekocht worden in de apotheek, op voorschrift van een arts. Vaccinatie gebeurt in dat geval door een arts, en niet door het CLB. Voor jongens is er geen gedeeltelijke terugbetaling voorzien via het Riziv. Sommige ziekenfondsen voorzien wel een gedeeltelijke terugbetaling via de aanvullende verzekering.

Filip Ceulemans