Nieuwe nationale vrijstellingsprocedure en -criteria permanentie

Iedere arts heeft de wettelijke verplichting om deel te nemen aan de medische permanentie in de zone waar hij/zij het beroep uitoefent (artikel 21 van de Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, hierna: de kwaliteitswet). De kwaliteitswet geeft de Orde der Artsen de bevoegdheid om de vrijstelling voor permanentie toe te staan aan de verzoekende artsen (artikel 26 Kwaliteitswet). 

Opdat een vrijstelling tot permanentie kan worden toegekend, dient te arts te voldoen aan één van de vier wettelijke vrijstellingscriteria: de gezondheidstoestand, de leeftijd, de gezinssituatie of de feitelijke uitoefening van het gezondheidsberoep (artikel 26 kwaliteitswet).

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen namen het initiatief om samen met de Orde der Artsen deze vier wettelijke vrijstellingscriteria verder in te vullen. Een diverse werkgroep van praktijkvoerende artsen heeft hiervoor mee advies gegeven. De Orde heeft op basis van dit voorstel de verfijning van deze vier criteria uitgewerkt.

De Nationale Raad van de Orde der Artsen heeft ook een advies uitgebracht betreffende de nieuwe aanvraagprocedure voor een vrijstelling tot permanentie. Een vrijstelling dient nog steeds eerst bij de lokale instantie (kring/wachtpost) aangevraagd te worden en dient daarna bezorgd te worden aan de provinciale commissie permanentie van de Orde. 

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen organiseerden een infomoment voor de huisartsenkringen en wachtposten over deze materie. Aangezien in de meeste regio’s de wachtrollen voor 2024 al zijn opgemaakt, zullen de kringen en wachtposten de komende periode de nodige aanpassingen voorbereiden in hun interne werking zodat ten laatste bij de uitrol van de wachtrollen voor 2025 de aanbevelingen van de Orde hierin meegenomen zijn.

Yente Reinenbergh
Jurist