Nieuwe campagne: Schurft is niet schattig

Sinds enige tijd is er een sterk vermoeden dat scabiës aan een opmars bezig is. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) werkt momenteel aan een studie over de evolutie van scabiës, waarvan de resultaten tegen april 2025 bekend zullen zijn.  In afwachting daarvan lanceert het Departement Zorg op 17 juni alvast een informatie- en sensibiliseringscampagne over scabiës. Onder het motto ‘Schurft is niet schattig’ wil de campagne de brede bevolking informeren over de symptomen van scabiës en hen ertoe aanzetten om tijdig hun huisarts te raadplegen.

Een affiche en bijhorende folder wijzen erop dat aanhoudende, nachtelijk jeuk en uitslag kunnen wijzen op scabiës. De campagne benadrukt verder dat iedereen scabiës kan oplopen en dat het gelukkig goed behandelbaar is. Voor meer informatie verwijzen de materialen steeds door naar de website www.stopschurft.be (online vanaf 17 juni).
Voor moeilijk bereikbare en kwetsbare doelgroepen (anderstaligen, laaggeschoolden, mensen in armoede, gevangenen, vluchtelingen en asielzoekers, …) is een vereenvoudigde affiche met pictogrammen beschikbaar. Via de website kan men indien gewenst de materialen bestellen.

Tussen 17 juni en 14 juli loopt een mediacampagne via posts op sociale media en advertenties op de voertuigen van De Lijn. Een tweede golf op sociale media volgt gedurende de maand september.

In het najaar volgt er nog een communicatie en webinar voor huisartsen n.a.v. een nieuwe richtlijn voor diagnose en behandeling van scabiës.

Het ITG is ook gestart met de rekrutering voor hun studie, waarbij ze de stijging objectief en kwalitatief in kaart willen brengen. Bij interesse om deel te nemen kan er contact opgenomen worden via scabiesproject@itg.be