Mijngezondheid.belgie.be breidt uit

21 mrt 2019

Het portaal www.mijngezondheid.belgie.be krijgt er enkele functies bij.

Met de portaalwebsite www.mijngezondheid.belgie.be wil de overheid alle gezondheidsgegevens die beschikbaar zijn voor burgers, maar verspreid zitten over verschillende bronnen en platformen op één plaats centraliseren. Door in één centrale toegangspoort te voorzien, hoeven mensen maar één bron meer te onthouden. Bovendien kunnen ze dankzij de digitalisering veel makkelijker het recht uitoefenen om hun medische gegevens te consulteren en zo een actievere rol te spelen in het eigen gezondheidsbeleid. De personal health viewer die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in mei vorig jaar lanceerde, bevat sinds kort vier nieuwe modaliteiten:

  • Bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen gemeld worden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
  • Wie thuis wordt verzorgd door een verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis, kan zijn verpleegkundig dossier inkijken.
  • De vijf Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben als eerste ziekenfondsen hun digitale omgeving gekoppeld zodat elk lid zijn persoonlijke gegevens kan inkijken.
  • Er is een doorverwijzing voorzien naar het platform www.mhealthbelgium.be voor wie op zoek is naar betrouwbare informatie over gezondheidsapps.

Filip Ceulemans