Meld problemen met implantaten

In een reactie op de artikels die onlangs verschenen over grootschalige problemen bij implantaten, roept het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zorgverstrekkers op incidenten te melden.

Enkele kranten pakten onlangs uit met verontrustende cijfers over incidenten met implantaten. In een eerste reactie zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) dat elk incident met een implantaat er een te veel is, maar dat een nulrisico jammer genoeg niet bestaat. “De baten-risicoverhouding van elk medisch hulpmiddel moet worden geanalyseerd en we moeten erover waken dat de voordelen voor de patiënt groter zijn dan de risico’s.” Het FAGG benadrukt dat medische hulpmiddelen zoals implantaten dagelijks ontelbare mensen helpt om een gezond of kwaliteitsvol leven te leiden.

“Het melden van incidenten met medische hulpmiddelen door fabrikanten, distributeurs, gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten is de belangrijkste factor om de veiligheid van een implantaat op de markt te bewaken en vooral te verbeteren”, doet het FAGG een oproep aan nagenoeg iedereen in de sector. Het agentschap voegt er nog aan toe dat er momenteel wordt gewerkt aan een eenvoudiger manier om incidenten te melden. “Voor de communicatie naar de professionelen gebruikt het FAGG verschillende kanalen, zowel naar de artsen als naar de fabrikanten en verdelers, zodat de informatie zeker de betrokken patiënt bereikt. Het FAGG werkt echter binnen het legale kader van de privacywetgeving en het medisch geheim en moet rekening houden met het confidentiële karakter van communicatie met de fabrikanten” voegt administrateur-generaal Xavier De Cuyper er nog aan toe.

Filip Ceulemans