Medsafetyweek: 'Draag bij aan veiligheid van geneesmiddelen'

Nog tot 13 november neemt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) deel aan de Medsafetyweek, een campagne waaraan tachtig regelgevende instanties op het gebied van geneesmiddelen deelnemen.

Met het thema ‘Wie kan melden’ richt de campagne zich dit jaar op de sleutelrol van elke patiënt, arts, apotheker en andere zorgverstrekker die een bijwerking meldt en zo bijdraagt tot een veilig gebruik van geneesmiddelen. Het behoort tot de basistaken van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om bijwerkingen van geneesmiddelen op te sporen en te analyseren. 

Het FAGG kreeg vorig jaar meer dan zesduizend meldingen van vermoedelijke bijwerkingen, waarvan de overgrote meerderheid rechtstreeks van patiënten. Toch is er volgens het FAGG sprake van onderrapportering. “Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking zorgen ervoor dat problemen vlugger worden ontdekt en dat er sneller kan worden ingegrepen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden. Elke melding door een patiënt of een gezondheidszorgbeoefenaar zorgt voor meer kennis over de voordelen en risico's van geneesmiddelen”, zegt Hugues Malonne, administrateur-generaal van het FAGG.

Bijwerkingen van een geneesmiddel kunnen gemeld worden via www.eenbijwerkingmelden.be

Filip Ceulemans