Medicatiebeleid in woon-zorgcentra op de goede weg

Uit een rapport dat de Zorginspectie recent publiceerde blijkt 73% van de medicatieaspecten in woon-zorgcentra correct uitgevoerd. 

Bewoners van woon-zorgcentra nemen vaak meerdere geneesmiddelen gedurende een lange periode. Omdat het belangrijk is dat het medicatiebeleid kwalitatief hoogstaand is, wordt dat door de Zorginspectie opgevolgd tijdens inspecties. Dat kunnen zowel opvolginspecties zijn als klachtinspecties die volgen na een klacht. Alle inspecties gebeuren onaangekondigd. 

Tijdens een inspectie worden veertien aspecten van het medicatiebeleid onder de loep genomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de registratie van de medicatie in het zorgdossier, het tijdstip van toedienen en de veiligheidsstappen in de bewaring van de medicatie. In het rapport dat de Zorginspectie publiceert, worden de resultaten gebundeld van 300 algemene opvolginspecties en 104 klachtinspecties. Van de 4.007 medicatieaspecten bij de opvolginspecties waren er 2.920 (73%) correct uitgevoerd. Dat is 9% meer dan tijdens de vorige inspectieronde. Het betekent ook dat 27% van de aspecten als ‘niet volledig in orde’ worden beoordeeld. 

Bewaring van de medicatie gebeurde in 69% van de woon-zorgcentra veilig en 76% volgt consequent de vervaldata van de geneesmiddelen op (55% bij de vorige inspectie). 76% registreert consequent het klaarzetten van de medicatie. Het toedienen van de geneesmiddelen wordt echter door slechts 63% consequent geregistreerd. 

Filip Ceulemans