Kwart minder suïcides tussen 2000 en 2018

Vlaanderen telt traditioneel een hoog suïcidecijfer. Daarom lanceerde toenmalig Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) in 2012 het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS). Met resultaat want tussen 2000 en 2018 nam het aantal gevallen van zelfdoding af met 26%.

Eind vorig jaar liep het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS) af. Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V) gaf daarom samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht aan het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een evaluatie van het tweede VAS te maken. Omdat officiële sterftecijfers voor 2019 en 2020 nog niet bekend zijn, baseerde het VLESP zich op de cijfers tot 2018. Tussen 2000 en 2018 nam het aantal zelfdodingen af met 26% (31% bij vrouwen en 26% bij mannen). Hoewel de cijfers bemoedigend zijn, is er toch nog werk aan de winkel, meer bepaald voor sommige leeftijdsgroepen; met name voor de leeftijdsgroep van 45 tot 49 jaar, voor de vrouwen tussen 16 en 19 jaar en voor mannen tussen 60 en 74 jaar worden de doelstellingen nog niet gehaald.

Niet alleen het aantal suïcides daalde in de bestudeerde periode, ook het aantal suïcidepogingen nam gevoelig af (-20%). Met het dalend aantal gevallen van zelfdoding is Vlaanderen een buitenbeentje. In landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland stelt men net een vaak forse stijging vast. Het geeft volgens het VLESP aan dat preventie wel degelijk werkt. Niettemin telt Vlaanderen nog steeds drie zelfdodingen en 27 suïcidepogingen per dag. Verder inzetten op preventie is dan ook levensnoodzakelijk.

Filip Ceulemans