Kankerscreening doorstond pandemie

Het gevreesde corona-effect op de preventieve screening naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker bleef uit.

Elk jaar krijgen meer dan 1,6 miljoen Vlamingen een uitnodiging in de bus voor een gratis preventief onderzoek naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker. De vrees bestond dat de deelnamecijfers aan deze screenings zouden lijden onder de COVID-19-pandemie. Cijfers van het Centrum voor Kankeropsporing tonen aan dat deze vrees ongegrond bleek. Het corona-effect is eerder gering en had amper of geen invloed op de motivatie van mensen om aan de onderzoeken deel te nemen.

In de lente van vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, lagen de bevolkingsonderzoeken wel twee tot drie maanden stil, waardoor een inhaalbeweging noodzakelijk was. Vooral voor borstkankeronderzoek was er een vertraging omdat een mammografie nu eenmaal een specifiek onderzoek vereist dat coronaveilig moet verlopen. Daardoor kreeg ‘slechts’ 88% van de vrouwen die normaal een uitnodiging moest krijgen, ook effectief een verzoek zich te laten testen. Het Centrum voor Kankeropsporing meent echter dat de impact hiervan op de volksgezondheid eerder minimaal is. 

Filip Ceulemans