Jongeren zijn tevreden over hun gezondheid

Jongeren zijn best tevreden over hun gezondheid. Ze ondervinden wel meer slaapproblemen dan vroeger. Positief is dan weer de afname van het aantal rokers. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse studie Health Behaviour in School-aged Children.

De studie wordt sinds 1982 vierjaarlijks uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in samenwerking met de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de UGent. Aan de studie namen meer dan 11 000 Vlaamse jongeren deel tussen 11 en 18 jaar. De studie, die ook in andere landen van Europa en Noord-Amerika wordt uitgevoerd, peilt naar de gezondheid en gezondheidsgedragingen van 11-, 13-, 15- en 17-jarigen. 

Uit de studie blijkt dat Vlaamse jongeren anno 2018 over het algemeen gezond en vrij tevreden zijn over hun leven. Negen op de tien spreekt van een hoge levenstevredenheid. 85% van de jongens en 80% van de meisjes beoordeelt de eigen gezondheid als goed of uitstekend. In vergelijking met 2014 melden de jongeren beduidend minder lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn en duizeligheid. Minder positief is dan weer de toename van problemen in verband met de psychologische gezondheid: een groeiend aantal jongeren voelt zich meermaals per week humeurig, zenuwachtig of futloos. Ook de toename van jongeren met slaapproblemen valt op: van 17 naar 24% bij jongens, van 21 naar 30% bij meisjes.

In vergelijking met 2014 roken er vandaag minder jongeren. In 2014 rookte 9% van de jongens en 6% van de meisjes dagelijks, in 2018 daalde dat respectievelijk tot 4% en 2%. Drie op de tien jongeren (zowel jongens als meisjes) drinken minstens eenmaal per maand alcohol. Bij de meisjes lag dat cijfer vier jaar geleden even hoog, bij de jongens is een afname te merken vermits dat er voor vier jaar vier op de tien waren. 

Dat jongeren (net als de meeste andere leeftijdscategorieën) onvoldoende bewegen, is een oud zeer waar enige beterschap wordt opgemerkt. Volgens de WGO moeten jongeren dagelijks minstens 60 minuten matig tot intensief bewegen. Slechts 21% van de jongens en 14% van de meisjes haalt deze richtlijn. Toch is dat een lichte verbetering in vergelijking met vier jaar geleden. Minder dan 10% van de jongeren voldoet aan de norm van maximaal twee uur schermtijd per dag.

Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren eet minstens dagelijks groenten. De dagelijkse consumptie van fruit ligt lager: slechts 33% van de jongens en 42% van de meisjes meldt dagelijks minstens één stuk fruit te eten. De jongeren doen het beter dan vroeger inzake de consumptie van frisdrank. Een minderheid van de jongens (29%) en van de meisjes (20%) zegt dagelijks frisdrank te drinken. Deze cijfers zijn opvallend beter dan in 2014. Toen lag het percentage jongeren dat dagelijks groenten en fruit at gemiddeld tien procentpunt lager, terwijl dit voor de consumptie van frisdrank bijna tien procentpunt hoger was. Een kleine maar gunstige evolutie is er ook op het vlak van hun gewicht. Het percentage jongens en meisjes met overgewicht en obesitas daalt licht van 16% in 2014 naar 14% in 2018. 

Filip Ceulemans