Inzichten in het gebruik van videoconsultatie

Een getuigenis van dr. Van Eygen uit Kortrijk

Dr. Van Eygen is niet onbekend met de technologische vooruitgang die het zorglandschap hertekent. Als ervaren arts neemt hij het voortouw om zijn patiënten zorgverlening te bieden via videoconsultatie. In dit artikel deelt hij zijn ervaringen uit zijn praktijk, de uitdagingen waarmee hij te kampen kreeg en de voordelen die hij gaandeweg heeft ontdekt.

Dr. Van Eygen maakt deel uit van Praktis, een samenwerkingsverband tussen verschillende praktijken in Kortrijk. Dankzij zijn netwerkpraktijk kunnen patiënten tijdens zijn afwezigheid bij collega’s terecht en kunnen de artsen medische dossiers eenvoudig met elkaar delen

Opstart en uitdagingen

Dr. Siegfried Van Eygen
  Dr. Siegfried Van Eygen 

Tijdens de covidpandemie werd dr. Van Eygen, zoals de meeste van zijn collega’s, geconfronteerd met de toenemende behoefte aan videoconsultatie in zijn praktijk. Na een eerste kennismaking met deze manier van werken nam hij de beslissing videoconsultatie te blijven gebruiken, ook al moest hij enkele hindernissen overwinnen. 

‘Het kwam vooral door de covidpandemie, toen patiënten niet fysiek op raadpleging kwamen. Al snel ontstond de mogelijkheid om met videoconsultaties te starten. Daar heb ik in het begin van de pandemie zeer veel gebruik van gemaakt. Op die manier heb ik ondervonden dat het toch een waardevolle interactie tussen arts en patiënt biedt.’ 

‘Mijn pijnpunt was: hoe integreer ik dit precies in mijn praktijk? In covidtijden was het eenvoudig, want alles was dicht. Nu alles weer open is en mijn agenda weer vol staat, is het zoeken. Ik heb het echter als volgt opgelost. Ik bied mijn patiënten de mogelijkheid om in mijn agenda een fysieke of een videoconsultatie te boeken. De patiënten kunnen dus zelf aangeven of ze een videoraadpleging wensen of niet. Zie ik in mijn agenda dat het om een videoconsultatie gaat, dan initieer ik het videogesprek.’

Praktijktoepassing 

Videoconsultaties zijn geen vervanging voor traditionele consultaties, maar kunnen perfect complementair zijn. De ervaring leert dr. Van Eygen dat één op de drie fysieke raadplegingen kan worden voorafgegaan door een digitale evaluatie. Ter illustratie haalt hij enkele specifieke scenario’s aan die van toepassing zijn op zijn praktijk. 

Opvolging van chronische patiënten:Mijn patiënten krijgen de opdracht om hun bloeddruk te meten en hun resultaten  te delen. Een meting thuis blijkt immers accurater te zijn dan in de praktijk. Ze hoeven niet fysiek langs te komen en ze krijgen meteen het voorschrift indien nodig. Ik zie nog veel meer potentieel in de opvolging van chronische patiënten via videoconsultatie.’

Verlenging voorschrift: ‘Ook verlenging van medicatie is mogelijk via videoconsultatie, maar moet nog ingeburgerd raken bij patiënten. Ik kan snel een voorschrift bezorgen door het op de identiteitskaart te laden.’ 

Psychologische ondersteuning: ‘Naast chronische patiënten, volg ik psychologische problematieken op via videoconsultatie, bijvoorbeeld om te zien hoe het met de patiënten gaat. Zeker als ze al lange tijd thuis zitten.’ 

Opvolging van een acuut probleem: ‘Bij een ontstoken teen of een huidletsel bijvoorbeeld, is videoconsultatie perfect mogelijk. De patiënt komt een eerste keer fysiek langs en de opvolging daarna gebeurt via video.’

Dr. Siegfried Van Eygen
Dr. Van Eygen tijdens een videoconsult

Via een videoconsultatieplatform test dr. Van Eygen de haalbaarheid van videoconsultatie ook tijdens zijn afwezigheid. Dankzij het netwerk van artsen op het platform konden patiënten kwalitatieve zorg krijgen tijdens zijn afwezigheid. Bij zijn terugkeer ontvangt de arts een verslag. Gezien deze zorgverlening van de patiënt niet door de eigen huisarts gebeurt, betaalt de patiënt wel de volledige som van het honorarium zonder derdebetalersregeling. 

‘Ik heb een eerste test gedaan om mijn patiënten te laten opvangen via een videoconsultatieplatform tijdens mijn vakantie. Het was relatief kalm. Aangezien ik voor een korte periode weg was, stelden mijn patiënten hun bezoek uit. In de zomervakantie ben ik drie weken weg en ben ik van plan om dit platform weer in te schakelen als vervangarts tijdens mijn afwezigheid.’

Voordelen voor de praktijk 

Na enkele maanden ervaring met videoconsultatie in zijn praktijk zijn de voordelen ervan duidelijk voor dr. Van Eygen. 

‘Vanuit mijn perspectief heeft videoconsultatie verschillende voordelen. Remgeldbetalingen worden moeiteloos geïnd en beheerd en de vertrouwelijkheid tussen arts en patiënt blijft gegarandeerd. Bovendien kunnen we documenten met een minimale inspanning delen met de patiënt.’ 

‘Ik vind videoconsultatie duidelijk een meerwaarde ten opzichte van telefonische consultatie door de visuele input. Bij telefonische consultatie heb je geen lichamelijke, onbewuste interactie. Het gedrag van de patiënt, zijn/haar/hun gelaatsuitdrukking, hoe hij/zij/die eruitziet en zijn/haar/hun antwoord formuleert, vind ik een absolute meerwaarde. Je kunt beter aflezen of de patiënt tevreden is met het antwoord en of hij/zij/die nog vragen heeft.’

Voordelen voor de patiënt

Net als artsen moeten ook patiënten nog wennen en zich aanpassen aan het gebruik van videoconsultatie. Op dit ogenblik zijn het dan ook meer de early adopters die voor deze werkwijze kiezen, ervaart dr. Van Eygen. Hij heeft er echter alle vertrouwen in dat dit snel zal veranderen, eenmaal de voordelen bekend zijn. 

‘Er is bij mijn patiënten interesse voor het gebruik van video, maar eerst heb je de early adopters en dan gaan ook de anderen overstag. Er zijn nog een aantal technische drempels, maar niet voor het gebruik van videoconsultatie an sich. Alles zal duidelijker worden naarmate het systeem meer ingeburgerd raakt.’
‘Om mijn patiënten beter te informeren over videoconsultatie, laat ik op het televisiescherm in de wachtzaal een infovideo zien en stel ik folders ter beschikking. Zo zal het bewustzijn bij de patiënten toenemen.’

Dr. Van Eygen heeft de voordelen en mogelijke belemmeringen van videoconsultatie ervaren. Als voorstander van het gebruik van videoconsultatie wijst hij op de doeltreffendheid ervan om patiënten toegang te geven tot eerstelijnszorg, ongeacht hun locatie. 

‘Ik hoop dat het aantal videoconsultaties zal toenemen. Het is een efficiënte manier van werken.’

 

Wilt u zelf nagaan in welke situaties videoconsultatie van toepassing kan zijn in uw praktijk? We bakenden samen met Doktr tien concrete use cases af waarin videoconsultaties een goede keuze zijn.

Dr. Van Eygen maakt al enkele maanden gebruik van de zorgdienstverlener, Doktr. Dit interview werd opgesteld in samenwerking met onze partner Doktr. Wilt u aan de slag met het videoconsultatieplatform van Doktr? Via deze link kunt u zich registreren en vindt u meer informatie. Als lid van Domus Medica geniet u de eerste zes maanden een exclusieve korting indien u zich voor 30 september aanmeldt.