Inwerkingtreding kwaliteitswet uitgesteld

2 jul 2021

De wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, ook wel de kwaliteitswet genoemd, zou normaal gezien op 1 juli 2021 in werking treden. 

De wet van 27 juni 2021 tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg zorgt ervoor dat de inwerkingtreding van de kwaliteitswet uitgesteld wordt. 

Initieel werd een periode van een tweetal jaar tussen de publicatie van de kwaliteitswet in het Belgisch Staatsblad en de inwerkingtreding voorzien. Deze periode moest de gezondheidszorgbeoefenaars en de betrokken administraties voldoende tijd geven om de nodige voorbereidingen te treffen. Volgens de indieners van het wetsvoorstel strooiden twee onvoorziene situaties roet in het eten: een zeer lange periode van lopende zaken en de huidige gezondheidscrisis. De gezondheidscrisis legde volgens de indieners volledig beslag op zowel de gezondheidszorgbeoefenaars als de betrokken organisaties zodat er weinig tijd restte voor de voorbereiding van de inwerkingtreding van de kwaliteitswet. 

De kwaliteitswet zal nu in principe op 1 juli 2022 in werking treden. De wet van 27 juni 2021 voorziet wel de mogelijkheid om bepaalde artikelen eerder in werking te laten treden via een koninklijk besluit.