Indicatoren voor performantie aangevuld

In een rapport geeft het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) enkele nieuwe indicatoren mee die de performantie van het gezondheidszorgsysteem mee bepalen. 

In 2010 ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een conceptueel kader om de performantie van het gezondheidszorgbeleid te bepalen. In een recent gepubliceerd rapport worden enkele nieuwe indicatoren opgenomen die de kwaliteit van de zorg bepalen. Een aantal van deze indicatoren hebben betrekking op de huisartsgeneeskunde. We lijsten voor u de indicatoren op voor de huisartsgeneeskunde en geven ook aan welke indicatoren nieuw zijn. 

 • Afgestudeerde artsen die huisarts worden (% van de afgestudeerden in alle medische specialismen) 

 • Projectie van het aantal contacten met huisartsen (vraag), evolutie in % 

 • Projectie van het aantal huisartsen actief in de gezondheidszorg (aanbod), evolutie in % 

 • NIEUW: Huisartsen die de gebruiksdrempels voor eGezondheid bereiken, waardoor ze in aanmerking komen voor minstens zes van de acht eGezondheidsdiensten (% van de actieve huisartsen) 

 • NIEUW: Patiënten die een dag of langer moesten wachten op een afspraak bij een huisarts (% van de respondenten die in het afgelopen jaar een afspraak vroeg) 

 • Gebruik van een globaal medisch dossier (% van de bevolking met een globaal medisch dossier bij een huisarts) 

 • Usual Provider Continuity index ≥ 0,75 (% van de patiënten met drie of meer contacten met de huisarts in de afgelopen twee jaar) 

 • Contact met een huisarts binnen zeven dagen na ziekenhuisontslag (% patiënten ≥65 jaar) 

 • Patiënten die menen dat de arts (huisarts/specialist) voldoende tijd aan de patiënt besteedt tijdens de raadpleging (% respondenten) 

 • NIEUW: Aantal contacten met een huisarts (teleconsultaties inbegrepen) 

 • Contacten met het gezondheidszorgsysteem (aantal contacten en minstens één contact): huisarts, arts-specialist, spoed (bevolking ≥18 jaar) 

 • Contacten met het gezondheidszorgsysteem (aantal contacten en minstens één contact): huisarts (bevolking ≥18 jaar) 

Bij de aanbevelingen stelt het KCE voor na te denken over de relevantie en de haalbaarheid van een periodieke herhaling (bijvoorbeeld om de één à twee jaar) van een enquête waarin het percentage wordt bepaald dat geen nieuwe patiënten meer aanvaardt. 

Filip Ceulemans