Impact van coronacrisis op zorgverstrekkers is groot

Uit de Power to care-enquête van Sciensano blijkt dat zorgverstrekkers een grote impact op persoonlijk, professioneel en lichamelijk vlak ondervinden van de coronacrisis. Het Centrum voor Evidence-Based Practice van Rode Kruis Vlaanderen onderzocht welke elementen bijdragen tot het mentaal welzijn van zorgverstrekkers tijdens de crisis.

Uit de enquête van Sciensano leert Rode Kruis Vlaanderen in de eerste plaats dat de nood aan ondersteuning groot is. De organisatie focust uiteraard vooral op de eigen medewerkers die worden ingezet om logistieke ondersteuning te bieden bij woon-zorgcentra, triageposten en testdorpen. Hun bezorgdheden en angsten zijn echter vaak dezelfde als die van andere zorgverstrekkers. 

Uit onderzoek blijkt dat vooral het regelmatig in contact komen met coronapatiënten en vrees voor besmetting risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van post-traumatische stress, depressie, rusteloosheid en slaapproblemen. Bovendien hebben zorgverleners die in quarantaine geplaatst worden een verhoogde kans op acute en post-traumatische stress, woede en depressie. Een veilige en efficiënte werkomgeving is daarom van het grootste belang. Als zorgverstrekkers voelen dat ze de situatie onder controle hebben, geloven in zichzelf en in hun eigen capaciteiten, zal hun mentaal welzijn hier de vruchten van plukken en kunnen ze de situatie langer volhouden. Niet alleen collega’s, maar ook familie en vrienden spelen hierbij een belangrijke rol. praten over gevoelens en humor kunnen het risico op stressklachten verminderen.

Filip Ceulemans