Huisartsen en ziekenhuizen slaan handen in elkaar

6 sep 2019

Drie huisartsenwachtposten uit Heist-op-den-Berg, Lier en Mechelen sluiten een samenwerkingsakkoord met vier ziekenhuizen uit Bonheiden, Herentals, Lier en Mechelen.

Elke huisartsenwachtpost moet in het kader van haar overeenkomst met het Riziv beschikken over een overeenkomst met één of meerdere ziekenhuizen om de patiënt indien nodig snel te kunnen doorverwijzen. Voorts moeten huisartsenwachtposten samenwerken met overheidsinitiatieven die de geïntegreerde organisatie van de niet-planbare zorg beogen. Denk daarbij aan het oproepnummer 1733, samenwerkingsverbanden tussen huisartsenwachtposten en het uitwerken en beheren van afsprakenplannen met de spoedgevallendiensten. Huisartsenwachtpost Pallieterland (Lier en omgeving) en Wachtpost Heist (Heist-op-den-Berg en omgeving) maakten sinds hun oprichting in 2013 afspraken met meerdere naburige ziekenhuizen. Toen Wachtpost Mechelen op 1 januari 2018 de deuren opende, sloten de drie wachtposten een intentieverklaring om tot een samenwerkingsverband te komen. Intussen opende in Mechelen het gloednieuwe AZ Sint-Maarten en ontstonden er overal ziekenhuisnetwerken.

Om in te spelen op deze nieuwe situatie besloten de drie huisartsenwachtposten contact op te nemen met vier ziekenhuizen uit de buurt (Imeldaziekenhuis in Bonheiden, AZ Sint-Maarten in Mechelen, Heilig Hartziekenhuis in Lier en AZ Herentals) om een afsprakenplan op te stellen dat via synergie tussen de huisartsenwachtposten en spoeddiensten moet leiden tot een kwaliteitsvolle samenwerking ten dienste van de patiënten. Uitgangspunt is de gelijkwaardigheid van beide groepen zodat de beste zorg door de beste zorgverstrekker kan worden verstrekt op de beste plaats en op het beste moment. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van de zorgverstrekkers en de beschikbare middelen. “Zo wordt de efficiëntie van het niet-planbare zorgsysteem buiten de normale openingsuren verbeterd”, luidt het.

In het gebied waarop het afsprakenplan, dat op 5 september werd ondertekend, betrekking heeft, wonen nagenoeg 375 000 potentiële patiënten. In het afsprakenplan wordt omschreven hoe de patiënt op de meest geschikte zorglocatie wordt aangemeld en/of behandeld. Vanaf de invoering van een nationaal oproepnummer 1733 zal de patiënt, vertrekkende van zijn klacht, naar het meest geschikte zorgaanbod worden geleid. Het meest geschikte zorgaanbod wordt bepaald aan de hand van afgesproken protocollen. 

Een belangrijk element uit het afsprakenplan is de omschrijving van doorverwijzing van de huisartsenwachtpost naar de spoed en vice versa. Doorverwijzing van huisartsenwachtpost naar spoed gebeurt steeds op gestandaardiseerde wijze, via een doorverwijsbrief en eventueel na telefonisch contact. Biedt een patiënt zich op de spoed aan met een niet-dringende aandoening die geen ziekenhuiszorg vergt maar toch niet-uitstelbare zorg nodig heeft, dan wordt de patiënt doorverwezen naar de huisartsenwachtpost. Zolang er geen wettelijk kader is waarbij triage mogelijk en afdwingbaar is, blijft de spoed deze patiënten behandelen wanneer ze niet vrijwillig naar de huisartsenwachtpost willen gaan. De patiënt moet wel duidelijk geïnformeerd worden over het belang van een juiste keuze. Voorlopig bepaalt de wet echter dat elke patiënt die zich aanmeldt, moet worden gezien door een arts. 

Jaarlijks zitten de zeven partners samen voor een evaluatie van de samenwerking.

Filip Ceulemans