Huisarts vraagt (nog) betere communicatie van de specialist

21 okt 2021

Twintig Vlaamse huisartsenverenigingen voerden deze week actie om de verslaggeving van de specialist naar de huisarts onder de aandacht te brengen. Ze bedanken de specialisten voor de vele verslagen die ze ontvangen, maar maken van de gelegenheid gebruik om ook te pleiten voor een nog betere doorstroming van informatie.

De huisarts is intussen sinds vele jaren erkend als de spilfiguur in de eerstelijnszorg voor de patiënt. Als beheerder van het Globaal Medisch Dossier bewaart hij het overzicht over de gezondheidstoestand van een patiënt. Wil hij dat goed doen, dan vergt dat een zekere inspanning onder andere door het dagelijks bijhouden van de binnenkomende briefwisseling, uitslagen van laboratoria en onderzoeken allerhande. Een groot deel van de verslagen zijn afkomstig uit de tweede lijn. De bevindingen van een specialist worden opgenomen in het GMD. Wil men een goede gezondheidszorg hebben, dan is het cruciaal dat de verslagen goed, tijdig en correct geadresseerd zijn. 

Hoewel het systeem globaal goed verloopt, vinden twintig huisartsenverenigingen het toch nodig hier de aandacht op te vestigen. “Namens de huisartsen drukken we onze dankbaarheid uit voor de verslagen die ons dagelijks goed en tijdig bereiken”, zegt Liesbeth Devreker van Huisartsenkring Zennevallei. “We beseffen dat het opstellen van een goede ontslagbrief, met duidelijke conclusies en aanbevelingen tijd vergt. Het is fantastisch dat specialisten daar zoveel zorg aan besteden. Maar iedere vorm van communicatie kan beter.”

Zo gebeurt het nog steeds een huisarts niet op de hoogte wordt gebracht van een gewijzigde medicatie. In andere gevallen is een verslag onduidelijk opgesteld, wordt het naar de foute huisarts verstuurd of bevat het geen bestemmeling. Een huisarts kan het verslag dan wel raadplegen op de zogenoemde hubs, maar wordt hier niet automatisch over geïnformeerd. Het risico bestaat dat de huisarts zo achter de feiten aanloopt. “Wij vragen dan ook om het verslag rechtstreeks naar de GMD-houdende huisarts te sturen en niet enkel in de hub te plaatsen”, aldus Liesbeth Devreker. “Ook vanuit privépraktijken van specialisten komt er nog te weinig informatie door.” De initiatiefnemers van de actie steken overigens ook de hand in eigen boezem: “De communicatie naar de ziekenhuizen kan beter. We wijzen onze huisartsen op het belang van volledige en duidelijke verwijsbrieven en vragen aandacht voor goede gezondheidssamenvattingen of Sumehr. De verwijsbrieven moeten ook meer dan vandaag het geval elektronisch worden verstuurd.”

Is de situatie in Vlaanderen globaal goed, dan kan de informatiedoorstroming met name in Brussel beter. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is met zijn tweetalige of soms nagenoeg eentalig Franstalige ziekenhuizen een geval apart. Door de informatisering van het medisch dossier verbetert de situatie, maar het kan nog steeds beter. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar het UZ Brussel, het enige Nederlandstalige ziekenhuis in Brussel dat als opleidingscentrum een belangrijke rol kan spelen. Verschillende diensten van het UZ Brussel schieten echter jammerlijk te kort en dat ondanks jarenlang overleg. De Brusselse Huisartsenkring (BHAK) hoopt dan ook dat deze actie tot beterschap zal leiden. Een gezamenlijke actie met de Franstalige huisartsen van Brussel staat voorlopig niet op stapel, maar de intentie bestaat wel om samen te werken rond een type ontslagbrief die door alle ziekenhuizen kan worden gebruikt.

De actie van de huisartsenkringen is niet enkel gericht op de specialisten. Ook de patiënten worden aangesproken. Zij worden aangemoedigd hun huisarts steeds op de hoogte te brengen van een bezoek aan of een behandeling door een specialist. De patiënten krijgen overigens drie tips mee om hun gezondheidszorg te optimaliseren:

  1. Zoek een vaste huisarts
  2. Ga bij gezondheidsproblemen steeds eerst langs bij je huisarts
  3. Vertrek op tijd naar het ziekenhuis. Dat geeft je onder meer de mogelijkheid te controleren of het ziekenhuis nog over de juiste gegevens van je huisarts beschikt. Indien nodig kunnen de gegevens van een gewijzigde huisarts nog aan de balie worden meegegeven voor een opname of behandeling

Filip Ceulemans