Huisarts speelt centrale rol in nieuw opstarttraject diabetes

Op 1 januari 2024 lanceert het Riziv een nieuw opstartproject diabetes dat inzet op een versterkte organisatie van de zorg en een uitgebreide terugbetaling. De focus ligt op geïntegreerde multidisciplinaire zorg met een centrale rol voor de huisarts.

Het aantal diagnoses van diabetes type 2 blijft jaar na jaar toenemen, ook bij jongeren. Volgens het Intermutualistisch Agentschap (IMA) ligt het reële aantal patiënten met diabetes nog een pak hoger. Het schat dat één op drie mensen met diabetes niet weet dat zij de aandoening hebben. Nochtans is een vroegtijdige diagnose belangrijk om ernstigere gevolgen voor de patiënt te voorkomen en om grotere kosten voor de sociale zekerheid te vermijden. In tegenstelling tot diabetespatiënten in een vergevorderd stadium die goed worden opgevolgd binnen het zorgtraject diabetes type 2 of via een diabetesovereenkomst in een gespecialiseerd centrum, blijven patiënten met beginnende diabetes vaak (te lang) onder de radar. Het voortraject (zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’) blijft vaak onbenut.

Een nieuw opstarttraject vervangt vanaf 1 januari 2024 het voortraject. Huisartsen spelen daarbij een centrale rol. Zodra een diagnose is gesteld, kan de patiënt rekenen op hun ondersteuning. Afhankelijk van de behoeften kan de huisarts doorverwijzen naar andere zorgverstrekkers. Omdat de sociaaleconomische situatie van de patiënt een impact heeft op hoe snel diabetes wordt gedetecteerd of gecontroleerd, breidt het Riziv de vergoedingen uit zowel voor patiënten met beginnende als met ernstige diabetes. 

Het remgeld voor het jaarlijks mondonderzoek valt weg. Het onderzoek wordt gratis voor diabetespatiënten in een opstarttraject, een zorgtraject of een diabetesovereenkomst. Ook het remgeld voor verstrekkingen podologie en diëtetiek valt weg om patiënten aan te sporen van deze diensten gebruik te maken. Ten slotte wordt ook diabeteseducatie gratis voor alle patiënten met diabetes type 2 en een GMD en dat ongeacht de leeftijd en de risicofactoren. Omdat de kwaliteit van de sessies belangrijk is, wordt de rol van de diabeteseducator versterkt. 

Om de administratieve belasting voor onder andere huisartsen te beperken, zal het traject tegen januari 2025 automatisch verlengbaar zijn. De digitalisering van het zorgprotocol in het medisch dossier is momentreel in ontwikkeling. Het eenvoudig maken van het voorschrijven van geneesmiddelen zal tegen 1 januari 2024 nog niet geregeld zijn, maar wordt een prioriteit voor het komende jaar.

Filip Ceulemans
 

Meer weten? 

Herbekijk dan zeker ook de webinar "Starttraject diabetes: een vernieuwd traject voor personen met diabetes type 2" van 31 augustus. Tijdens deze webinar van Domus Medica gaven dr. Luk Buyse (voorzitter Diabetes Liga) en dhr. Mike Dauby (directeur-generaal van de dienst voor geneeskundige verzorging bij het RIZIV) toelichting bij het vernieuwde starttraject en de plaats hiervan binnen het multidisciplinaire zorgsysteem.