Hoe prioritaire doelgroepen voor coronavaccinatie selecteren en uitnodigen?

Algemeen

In Fase 1B komen patiënten (18-64 jaar) met bepaalde aandoeningen en 65+’ers, in aanmerking voor een vaccinatie. Het proces voor de selectie en uitnodiging van de patiënten is eenvoudig opgesteld, met weinig extra belasting voor de huisarts.

Wie zijn de prioritaire doelgroepen met aandoeningen?

De lijst van de prioritaire doelgroepen, omvat de lijst met aandoeningen voor de vaccinatie van influenza, met een aanvulling voor obesitas, hypertensie, … Een verkorte lijst van de aandoeningen, staat hieronder en de volledige gedetailleerde lijst kunt u vanaf 05/02 terugvinden op de site van de Hoge Gezondheidsraad.

Lijsten Aandoeningen
Influenza Chronische longaandoeningen
Chronische cardiovasculaire aandoeningen
Diabetes
Chronische leverziekten
Chronische nierziekten en nierinsufficiëntie
Aanvullingen voor coronavaccinatie Obesitas
Hypertensie
Chronische neurologische aandoeningen
Kanker, minder dan 5 jaar na diagnose
Hematologische neoplasma’s
Verminderde immuniteit
Hiv
Orgaantransplant
Downsyndroom
"Zeldzame ziekten"


Wat is het proces voor de selectie van patiënten in Fase 1B?

Vanaf 15/02 bouwen de softwareproducenten een instrument in alle medische programma’s, waardoor huisartsen de registraties in hun EMD nog verder kunnen verbeteren. Met deze diagnostische audtis is het mogelijk om een aantal risicogroepen die nog niet duidelijk gemarkeerd waren in uw EMD toch een label te gaan geven waarmee ze automatisch kunnen herkend worden.

De softwareproducenten maken het vanaf 01/03 mogelijk om risicopersonen met één klik uit je EMD te selecteren. Je kan dan die lijst nog uitzuiveren en aanvullen. Daarna kan je de lijst met één klik doorsturen naar de centrale vaccinatiecode databank. Die lijst kan je achteraf nog verder aanvullen en opnieuw verzenden. Het is belangrijk om enkel patiënten te selecteren met minstens  één van de risicofactoren uit de lijst van de HGR. De effectieve vaccinaties voor deze risicopersonen, vinden wellicht pas plaats na 01/04, dus er is voldoende tijd om patiënten te selecteren. De uitnodigingen voor vaccinatie – afspraken, vertrekken ook afhankelijk van de capaciteit van de vaccinatiecentra (en van de beschikbaarheid van de vaccins).

De verzekeringsinstellingen kunnen ook patiënten selecteren, via de chronische medicatie voor de weerhouden risicoaandoeningen. Zij sturen deze ook door naar de vaccinatiecode databank. Dubbel geselecteerde personen of mensen die al gevaccineerd zijn worden daar uitgefilterd.

Hoe zal het uitnodigen en inplannen voor vaccinatie- afspraken verlopen?

Patiënten die in de centrale databank zitten, krijgen automatisch een uitnodiging van de reservatietool Doclr. Doclr zal de centrale toepassing zijn voor het beheren van vaccinatie- afspraken. Patiënten kunnen de voorgestelde vaccinatie – afspraak bevestigen, annuleren en veranderen.

Doclr kan een SMS en e-mail versturen naar patiënten met een code, een plaats en voorstel van tijdstip. Als patiënten brieven ontvangen over vaccinatie-afspraken, vertrekken die brieven altijd vanuit de overheid, dus huisartsen moeten niet zelf brieven versturen (ook niet voor patiënten die de huisarts heeft geselecteerd).

Krijgen mijn prioritaire patiënten een thuisvaccinatie?

Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de thuisvaccinaties.  Het heeft dus ook geen zin om op dit moment lijsten op te maken.  Van zodra hierover meer info zullen wij deze verspreiden. Lokaal zijn er ook initiatieven gepland om minder mobiele patiënten in een vaccinatiecentra te krijgen.

Waar kan ik al meer informatie terugvinden over het hele vaccinatieproces terugvinden?

In de opname en de presentaties van het webinar op 02/02 over de rol van de huisarts in Fase 1B, kan u alle informatie meer in detail terugvinden.