COVID-19 / Coronavirus - Vaccinatie

Algemeen

In dit dossier kan u de meest gevraagde informatie terugvinden rond de coronavaccinaties, gebundeld tot 26 februari 2021. Zodra er meer informatie bekend is over het verder verloop van de vaccinaties vullen we dit op deze pagina verder aan.

In de nieuwsbrief signaleren we belangrijke beslissingen over de vaccinaties, die we hier verder in het webdossier toelichten.

Welke vaccins zijn er?

Er zijn momenteel 3 vaccins goedgekeurd door de Europese Commissie om COVID-19-infecties te voorkomen.

 Op basis van de informatie die de producenten aan de FDA bezorgden stelde Dr. Dirk Avonts volgende documenten samen:

 

Wat zijn de aandachtspunten bij elk vaccin?

Pfizer-vaccin

Hou rekening met volgende aandachtspunten:

 • Na verdunning is het mogelijk om zes doses uit een flacon te verkrijgen als u voor alle doses een injectiespuit met een laag dood volume (≤ 35 μL) gebruikt. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stelde richtlijnen op voor het gebruik van deze zesde dosis.
 • Gooi flacon en inhoud ervan weg als de hoeveelheid vaccin die nog in de flacon zit niet voldoende is voor een volledige zesde dosis (0,3 ml).
 • Voeg geen restproduct uit verschillende flacons samen om een extra dosis aan te maken.
 • Gooi het ongebruikte vaccin ten laatste zes uur na verdunning weg. In eerdere richtlijnen stelden we dat de vaccins twee uren na de verdunning moesten toegediend worden. Dit wordt nu bijgesteld naar zes uren.
 • Lees de productinformatie.
 • Raadpleeg de informatie van het Regeringscommissariaat Corona.

AstraZeneca-vaccin

Hou rekening met volgende aandachtspunten:

Wat zijn de bestanddelen van het vaccin?

Pfizer-vaccin

 • COMIRNATY concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, cholesterol, kaliumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, natriumchloride, dinatriumfosfaatdihydraat, sucrose, water voor injectie

Moderna-vaccin

 • Vaccine Moderna concentraat: COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
 • Hulpstoffen: Lipide SM-102, Cholesterol 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC), 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethyleenglycol-2000 (PEG2000 DMG), Trometamol, Trometamolhydrochloride, Acetisch zuur, Natriumacetaattrihydraat Sucrose, Water voor injecties

AstraZeneca-vaccin 

 • Vaccine AstraZeneca concentraat: COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S recombinant)
 • Hulpstoffen: L-Histidine, L-Histidine hydrochloride monohydrate, Magnesium chloride hexahydrate, Polysorbate 80 (E 433), Ethanol Sucrose, natriumchloride, Disodium edetate (dihydraat), Water voor injecties 

Wat weten we van mogelijke bijwerkingen?

Pfizer-vaccin

Bijwerkingen verdwijnen meestal binnen 1-2 dagen. Als pijn of koorts toch hinderlijk is, kan men paracetamol gebruiken. In de samenvatting van de productkenmerken zijn de bijwerkingen verder beschreven.

Moderna-vaccin

De bijwerkingen verdwijnen normaal ook binnen 1-2 dagen. De samenvatting van de productkenmerken geeft meer informatie over mogelijke bijwerkingen. 

AstraZeneca-vaccin

Bijwerkingen voor dit vaccin verdwijnen binnen 1-2 dagen. Meer specifieke informatie over bijwerkingen bij de eerste en tweede dosis, kan u in de samenvatting van de productkenmerken terugvinden. 

Hoe registreer je de bijwerkingen?

Melden van bijwerkingen bij patiënten kan u (of de patiënt) via deze link melden aan het FAGG.

Waar kan ik meer informatie terugvinden over het melden van de bijwerkingen?

 Het FAGG heeft meer informatie hierover gegeven in de volgende PDF   

Kan ik nakijken hoeveel meldingen van bijwerkingen er in België al zijn geweest? 

Het FAGG publiceert wekelijks op donderdag een update met de bijwerkingen, van COVID-19 vaccins in België. De meest recente update kan u op deze pagina terugvinden. (Bijgewerkt op 25/02/2021) 

Waar kan je meer technische informatie terugvinden over de vaccins?

Pfizer-vaccin

 • In de bijsluiter van het Pfizer- vaccin, kan u meer uitleg vinden over de productkenmerken.
 • Het advies van het EMA (European Medicines Agency) geeft ook een antwoord op meer technische vragen.
 • In deze presentatie kan u onze samenvatting vinden van het Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine VRBPAC Briefing Document
 • Voor de meest gestelde vragen kan u ook de Fact sheet van het FDA raadplegen.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook snel informatie op de meest gestelde vragen van het vaccin. 

Moderna-vaccin

 • De bijsluiter van het Moderna- vaccin geeft meer informatie over productkenmerken, die ook voor patiënten relevant zijn. 
 • Het advies van het EMA kan u verder helpen met enkele technische vragen.
 • U kan ook in deze presentatie een samenvatting vinden van het FDA briefing document.
 • De Fact sheet van het FDA geeft ook kort enkele feiten over dit vaccin.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

 

AstraZeneca-vaccin

 • De samenvatting van de productkenmerken, geeft meer informatie over de technische kenmerken van het vaccin. 
 • Het advies van het EMA biedt al informatie over enkel technische vragen.
 • Deze pagina van het FAGG geeft ook een antwoord op de meest gestelde vragen. 

Hoe doeltreffend zijn de goedkeurde vaccins?

Pfizer-vaccin

 • Pfizer: 1 week na 2° dosis (0-21 dagen) doeltreffendheid van 95% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties

Moderna- vaccin

 • Moderna: 14 dagen na 2° dosis (0-28 dagen) doeltreffendheid van 94.5% tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infecties.

AstraZeneca- vaccin

 • AstraZeneca: 3 weken na dosis 1, meer dan 70% (gemiddeld 75%) doeltreffendheid tegen milde infecties, en 100% tegen ernstige infectie.  Indien de 2° dosis 12 weken na de 1° dosis wordt gegeven, dan stijgt werkzaamheid tegen milde infecties  tot 82%  (2 weken na dosis 2).

Fase 1A

 

Waar vind ik het draaiboek van de vaccinatiecampagne in WZC's?

De grootschalige vaccinatiecampagne in woonzorgcentra is gestart. Om voorzieningen te ondersteunen bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de vaccinatiecampagne met het Pfizer-vaccin, heeft het Vlaams agentschap een uitgebreid algemeen draaiboek gemaakt. Hier wordt o.a. de rolverdeling, het verloop van de logistieke keten en richtlijnen voor het toedienen en nazorg uiteengezet. Ook is een overzichtelijke checklist voor de uitvoering van de vaccinatie WZCs terug te vinden.

Mocht u nog vragen hebben over de vaccinatiecampagne in WZCs na het lezen van het draaiboek kan antwoord gezocht worden op

Hoe verlopen de vaccinaties voor de zorgverleners?

Na de vaccinatie in de woonzorgcentra, volgt het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerstelijn. De exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.

Voor concrete vragen over de vaccinatiecampagne van zorgverleners kan u terecht op deze pagina van 'laatjevaccineren'

Fase 1B

Fase 1B

Wie zijn de risicopatiënten voor Fase1B?

In Fase 1B komen patiënten (18-64 jaar) met bepaalde aandoeningen en 65'+ers, in aanmerking voor een vaccinatie.

De lijst met aandoeningen volgt grotendeels de lijst voor de vaccinatie van influenza, met een aanvulling voor obesitas, hypertensie, … Een verkorte lijst van de aandoeningen met de relevante leeftijdsgroepen van de HGR, staat hieronder en de volledige gedetailleerde lijst kan u op deze pagina terugvinden. De volledige informatie over de aanbevelingen, kan u op de website van de HGR terugvinden. 

 

 

Comorbiditeit

Leeftijd

Prioriteit

Niveau

Epidemio

Chronische longziekten

45-64

1

A

Sterfte

Chronische hart- en vaatziekten

45-64

1

A

Sterfte

Chronische neurologische aandoeningen - Dementie

45-64

1

A

Sterfte

Diabetes Mellitus, Type 1 & 2

45-64

1

A

Sterfte

Maligne neoplasma’s (niet hematologisch)

45-64

1

A

Sterfte

Hematologische neoplasma’s

18-64

1

A

Sterfte

Chronische leverziekten (Child-Pugh score B en C)

18-64

1

A

Sterfte

Chronische nierziekten - CDK stages G3a tot G5

Chronische nierinsufficientie - Dialysepatiënten

18-64

1

A

Sterfte

Obesitas (en morbide obesitas)

45-64

1

A

ICU

Immuungecompromitteerde patiënten (niet HIV)

18-64

1

A

-

Getransplanteerden (en patiënten op de wachtlijst)

18-64

1

A

-

Syndroom van Down

18-64

1

A

-

Hypertensie

45-64

1

B

ICU

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS – HIV)

18-64

1

B

-

Zeldzame ziekten

18-64

1

C

-

 

 

 

 

 

 

Alle personen tussen 44 en 65 jaar zonder comorbiditeiten

 

 

45-64

 

2

 

A

 

 

nvt

 

 

 

 

 

Chronische longziekten

18-44

3

B

-

Chronische hart- en vaatziekten

18-44

3

B

ICU

Chronische neurologische aandoeningen - Dementie

18-44

3

B

-

Diabetes Mellitus, Type 1 & 2

18-44

3

B

Sterfte

Maligne neoplasma’s (niet hematologisch)

18-44

3

B

Sterfte

Obesitas (en morbide obesitas): BMI 30 kg/m2

18-44

3

B

ICU

Hypertensie

18-44

3

B

-

 

 

 

 

 

Ernstige psychische stoornissen

18-64

Ethiek

B

nvt

Ernstige en diep verstandelijke beperking

18-64

Ethiek

B

nvt

Kwetsbare bevolkingsgroepen met moeilijke toegang tot gezondheidszorg

18-64

Ethiek

C

nvt.

 

 

 

 

 

Wat is de timing voor selectie van patiënten in Fase 1B? 


Vanaf 15/02 bouwen de softwareproducenten een instrument in alle medische programma’s, waardoor huisartsen de registraties in hun EMD nog verder kunnen verbeteren. Met deze diagnostische audits is het mogelijk om een aantal risicogroepen die nog niet duidelijk gemarkeerd waren in uw EMD toch een label te gaan geven waarmee ze automatisch kunnen herkend worden.

De softwareproducenten maken het vanaf 01/03 mogelijk om risicopersonen met één klik uit je EMD te selecteren. Je kan dan die lijst nog uitzuiveren en aanvullen. Daarna kan je de lijst met één klik doorsturen naar de centrale vaccinatiecode databank. Die lijst kan je achteraf nog verder aanvullen en opnieuw verzenden. Het is belangrijk om enkel patiënten te selecteren met minstens  één van de risicofactoren uit de lijst van de HGR.

De effectieve vaccinaties voor deze risicopersonen, vinden wellicht pas plaats na 01/04, dus er is voldoende tijd om patiënten te selecteren. De uitnodigingen voor vaccinatie – afspraken, vertrekken ook afhankelijk van de capaciteit van de vaccinatiecentra (en van de beschikbaarheid van de vaccins). 

De verzekeringsinstellingen kunnen ook patiënten selecteren, via de chronische medicatie voor de weerhouden risicoaandoeningen. Zij sturen deze ook door naar de vaccinatiecode databank. Dubbel geselecteerde personen of mensen die al gevaccineerd zijn worden daar uitgefilterd. (Antwoord bijgewerkt op 24/02/2021)

Hoe zal het uitnodigen en inplannen voor vaccinatie - afspraken verlopen? 

Patiënten die in de centrale databank zitten, krijgen automatisch een uitnodiging van de reservatietool Doclr. Doclr zal de centrale toepassing zijn voor het beheren van vaccinatie- afspraken. Patiënten kunnen de voorgestelde vaccinatie – afspraak bevestigen, annuleren en veranderen.   Een patiënt kan op dit moment zelf de afspraak niet annuleren, hiervoor moet contact opgenomen worden met het lokale callcenter. Het lokale callcenter kan in Doclr de afspraak annuleren. 

De vaccinatiecode is 30 dagen geldig. Als de 30 dagen verstreken zijn, wordt de code gedeactiveerd en zal de persoon achteraan lijst komen. Hij/zij krijgt bij ‘ronde 18+ers’ pas een nieuwe uitnodiging. De burger zal dus niet automatisch opnieuw uitgenodigd worden als er extra sloten vrijkomen binnen het vaccinatiecentrum. Het vaccinatiecentrum kan wel opnieuw zelf contact opnemen met de burger om die te her-inplannen.  (Antwoord bijgewerkt tot 25/02/2021)

Doclr kan een SMS en e-mail versturen naar patiënten met een code, een plaats en voorstel van tijdstip. Als patiënten brieven ontvangen over vaccinatie-afspraken, vertrekken die brieven altijd vanuit de overheid, huisartsen moeten niet zelf brieven versturen. Informatie over de patiëntenbrieven kan u altijd op deze pagina van laatjevaccineren terugvinden. 

Waar kan ik meer informatie terugvinden over het hele vaccinatieproces?

In een webinar op 02/02 hierover, werd er meer informatie gegeven. Het is nog steeds mogelijk om de opname van dit webinar en de presentatie hiervan te bekijken. 

Welke informatie krijgen patiënten tijdens de vaccinatie? 

Patiënten krijgen tijdens in de wachtzaal voor de vaccinatie, informatie over welke maatregelen ze moeten opvolgen en wanneer ze hun huisarts mogen contacteren. Een voorlopige versie van de informatie die patiënten hier krijgen, kan u in deze powerpoint bekijken. (Antwoord bijgewerkt tot 26/02/2021)

Welke informatie krijgen patiënten na hun vaccinatie? 

Patiënten krijgen een flyer over bijwerkingen en hun vaccinatiestatus, een voorlopige flyer kan u hier terugvinden en de definitieve flyer zal vanaf 4 maart verschijnen. (Antwoord bijgewerkt tot 26/02/2021) 

FAQ

 

 

IT - vragen

Kan een patiënt zelf een vaccinatie afspraak annuleren? 

 • Een patiënt kan op dit moment zelf de afspraak niet annuleren, hiervoor moet contact opgenomen worden met het lokale callcenter. Het lokale callcenter kan in Doclr de afspraak annuleren. 
 • De vaccinatiecode is 30 dagen geldig. Als de 30 dagen verstreken zijn, wordt de code gedeactiveerd en zal de persoon achteraan lijst komen. Hij/zij krijgt bij ‘ronde 18+ers’ pas een nieuwe uitnodiging. De burger zal dus niet automatisch opnieuw uitgenodigd worden als er extra sloten vrijkomen binnen het vaccinatiecentrum. Het vaccinatiecentrum kan wel opnieuw zelf contact opnemen met de burger om die te her-inplannen.  (Antwoord bijgewerkt tot 25/02/2021)

Welke digitale programma's worden aangeboden om de vaccinaties te registreren? 

 • Registratie kan direct in Vaccinnet. Vaccinnet heeft ook een tool voor groepsregistratie.
 • Sommige EMD's maken directe synchronisatie met vaccinnet mogelijk na registratie in EMD. Het noteren van lotnummer is ook mogelijk in EMD.  (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021) 

Hoe kunnen we personen zonder geldige ID kaart en dus zonder GMD meenemen?

 • Dit zal niet mogelijk zijn om deze personen mee te nemen, je kan enkel een therapeutische relatie aanmaken wanneer de patiënt beschikt over een geldige e-ID ISI-plus kaart of vreemdelingenkaart. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021)

Wat indien je geen INSZ nummer hebt van een patiënt?

Wat als patiënt niet digitaal bereikbaar is? 

 • De Vlaamse gemeenschap verstuurt uitnodigingsbrieven op naam van administrateur - generaal dr. Dirk Dewolf. (Bijgewerkt tot 11/02/2021)  

Hoe lang blijft een therapeutische relatie geldig in het dossier? 

 • Via GMD 12 maanden
 • Na een consultatie met inlezen eID 15 maanden
 • in een zorgtraject 48 maanden.

Op welk niveau vertrekt de selectie van patiënten?

 • De selectie van patiënten vertrekt op niveau van de praktijk indien men een gemeenschappelijk EMD heeft. Bij vertrek/ pensioen één van de artsen van de praktijk, zullen de patiënten van de arts niet uit query vallen.  (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Welke bijzondere groepen zijn er voor de vaccinaties? 

Kunnen niet-Belgen en illegalen zich laten vaccineren? 

 • Ja, elke regio zal voorzien in de vaccinatie van niet-Belgen en illegalen boven de 18 jaar, met een vaccinatiecampagne die parallel loopt aan de reguliere campagne. Iedereen die in België is ingeschreven/ domicilie in België heeft, krijgt automatisch een uitnodiging tot vaccinatie (Antwoord bijgewerkt tot 22 februari 2021)
 • Als huisarts is het wel niet mogelijk om deze patiënten mee te nemen, je kan slechts een therapeutische relaties aanmaken, indien de patiënt een geldige e-ID, ISI-plus kaart of vreemdelingenkaart heeft. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Wat met vaccinaties van ambtenaren bij Europese en Internationale Instellingen?

 • Personeelsleden en gepensioneerden van de Europese/ Internationale Instellingen, komen  in aanmerking voor vaccinatie via het systeem van COCOM in Brussel ( parallel aan de regionale campagne en onder dezelfde voorwaarden en prioriteiten; geen privileges). (Antwoord bijgewerkt tot 22 februari 2021)
 • Bepaalde internationale organisaties (Europese Commissie, Europees Parlement, Eurocontrol en NAVO), gaan zelf  hun personeel vaccineren en hen ook hiervoor uitnodigen. Het gezin van personeel van deze internationale instellingen komen, ook in aanmerking voor vaccinaties via deze procedure. (Antwoord bijgewerkt tot 22 februari 2021)
 • Als huisarts is het niet mogelijk om deze patiënten mee te nemen, je kan slechts een therapeutische relaties aanmaken, indien de patiënt een geldige e-ID, ISI-plus kaart of vreemdelingenkaart heeft. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Wat als iemand niet is ingeschreven in België en ook geen personeel is van een internationale instelling?

 • Wie niet is ingeschreven in België en geen personeel van een internationale instelling, moet zich wel inschrijven in België om in aanmerking te komen voor een vaccinatie in België. Indien het niet mogelijk is om zich in te schrijven in België, zal men moeten terugkeren naar het land van herkomst voor een vaccinatie. (Antwoord bijgewerkt tot 22 februari 2021)

Hoe krijgen diplomaten in de Vlaamse rand een uitnodiging tot vaccinatie?

 • Diplomaten uit de Vlaamse rand, komen via hun instelling in aanmerking voor een vaccinatie via het Brussels systeem (COCOM). 
 • Diplomaten die niet in de Vlaamse rand wonen (en niet werken voor de Europese Commissie, Europees Parlement, Eurocontrol en NAVO), krijgen een uitnodiging via het Vlaamse of Waalse systeem.  Het grootste verschil tussen het Brusselse en Vlaamse vaccinatie systeem, is dat men in het Brusselse systeem geen vooraf ingeplande afspraken ontvangt. (Antwoord bijgewerkt tot 22 februari 2021)

Kunnen zwangere vrouwen zich laten vaccineren? 

 • De HGR beveelt momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen. Vaccinatie van zwangere vrouwen kan echter op individuele basis worden overwogen als de baten-risicoverhouding gunstig is voor vaccinatie, d.w.z. als de voordelen van het vaccineren van een zwangere vrouw groter zijn dan de mogelijke risico’s van het vaccin (bv. bij gezondheidswerkers met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met comorbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een ernstige COVID-19 behoren. 

 • Zwangere vrouwen met bijkomende indicaties voor vaccinatie kunnen zeker gevaccineerd worden. Zonder bijkomende indicaties voor vaccinatie is het voorlopig niet aanbevolen en moet er telkens een gesprek tussen arts en patiënt plaatsvinden, over de voor- en nadelen. 

 • Zwangeren kunnen zowel met een Pfizer, Moderna als een AstsraZeneca- vaccin, gevaccineerd worden, de meeste zwangeren zitten ook in de leeftijdsgroep 18-55 jaar en de COVID-19, vaccins zijn niet levende vaccins. (Antwoord bijgewerkt tot 19/02/2021)

 

Aandachtspunten voor patiënten met bepaalde aandoeningen/ in bepaalde situaties?

Welke procedure is er voorzien voor patiënten die mogelijk allergisch reageren op een vaccin? 

 • Indien mogelijk, zal de patiënt een vaccin krijgen zonder één van de bestanddelen waar hij/zij in het verleden een allergische reactie op kreeg.
 • Indien geen ander vaccin mogelijk is, kan er een aparte raadpleging plaatsvinden op de dienst allergologie/ immunologie. (Antwoord bijgewerkt tot 17/02/2021)

Wat zijn aandachtspunten voor patiënten met MS te vaccineren?

 • Er is nog geen informatie gekend over het vaccineren van personen met MS. Wellicht voldeden ze niet aan de inclusiecriteria, om aan de fase III trials deel te nemen. Daarom is het best om de aanbeveling van de MS-experten te volgen en de MS patiënt in te enten in het tijdslot dat de MS-behandeling niet interfereert met de vaccinatie.  (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021) 

Bij welke situaties is het aangeraden om in een andere setting te vaccineren? 

 • Al dan niet beslissen om in een ziekenhuissetting te vaccineren bij patiënten met een complexe problematiek, lijkt de beslissing van de behandelend arts-specialist, is ook steeds individueel te beoordelen; dus geen ‘algemene richtlijnen’ hierover.

 • De behandelend specialist kan het best inschatten wat de mogelijke risico’s kunnen zijn. In het algemeen zijn er zeer weinig ongewenste effecten opgetreden tijdens de fase III studies, zodat we er wel wat gerust op kunnen zijn. Anderzijds zijn personen met (zeldzame) en complex medische problemen niet opgenomen in de fase III studies en deze patiënten zitten nu wel in de vaccinatiestrategie. (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021) 

 

Is elk COVID-19 vaccin geschikt voor zwangere vrouwen? 

 • Zwangeren kunnen zowel met een Pfizer, Moderna als een AstsraZeneca- vaccin, gevaccineerd worden, de meeste zwangeren zitten ook in de leeftijdsgroep 18-55 jaar en de COVID-19, vaccins zijn niet levende vaccins. (antwoord bijgewerkt tot 15/02/2021) 

Bij welke allergieën zijn er contra- indicaties of extra voorzorgsmaatregelen nodig? 

 • Het BCFI geeft meer uitleg bij de anamnese, om te beslissen of er contra- indicaties zijn of extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 

Wat met patiënten die een vaccinatie weigeren?

Wat is het gevolg als een patiënt een vaccinatie afspraak weigert?

 • De patiënt krijgt gewoon niet opnieuw een uitnodiging. (Antwoord bijgewerkt tot 25/02/2021)

Houden we bij wie de vaccinatie - weigeraars zijn?

 • Als huisarts is het mogelijk om weigeringen ook te registreren in het EMD, dan zitten patiënten ook niet in de query met risicopersonen die je naar de Vaccination codes database stuurt. Daarnaast kunnen patiënten ook zelf een weigering tot vaccinatie melden, zodra ze de uitnodiging ontvangen vanuit de Vlaamse Gemeenschap en kan men dit registreren in de Vaccination codes database. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021).

Wat als weigeraars, terug een uitnodiging tot vaccinatie wensen?

 • In principe kan de huisarts, voor een patiënt een vaccinatie code aanvragen of opnieuw heractiveren. 
 • Het vaccinatiecentrum kan na een weigering toch nog manueel een afspraak inboeken op basis van rijksregisternummer. Dus iemand die geweigerd heeft en zich bedenkt, kan contact opnemen met het lokale callcenter. Het vaccinatiecentrum zal dan manueel een afspraak kunnen inboeken in het systeem. Afspraken hieromtrent wordt binnen het vaccinatiecentrum zelf gemaakt. (Antwoord bijgewerkt tot 25/02/2021) 

Effect van de vaccins

Wat is het effect van een vaccinatie op een PCR test?

 • Noch PCR test, nog sneltests worden beïnvloed door de vaccinatie. Het blijft wel een vraag of mensen toch nog besmettelijk kunnen zijn na een vaccinatie en zou afhangen van het soort vaccin. De verwachting is dat er minder virusload is na een vaccinatie.  (Antwoord bijgewerkt tot 24/02/2021) 

Ben ik nog besmettelijk na een vaccinatie? 

 • Het blijft wel een vraag of mensen toch nog besmettelijk kunnen zijn na een vaccinatie en zou afhangen van het soort vaccin. De verwachting is dat er minder virusload is na een vaccinatie.  (Antwoord bijgewerkt tot 24/02/2021) 

Waar kan ik meer informatie vinden over (melden) van bijwerkingen? 

 • Het FAGG heeft verdere informatie gegeven over (het melden van) bijwerkingen van de verschillende COVID-19 vaccins. Lees meer in deze update van het FAGG (Bijgewerkt op 9 februari 2021).

Waar kan ik feiten en fabels terugvinden over de vaccins? 

 • Hier is een presentatie met antwoorden op feiten en fabels van de vaccins.  

Zijn er bepaalde regels die niet meer gelden na een vaccinatie? 

Wat indien ik al twee vaccins heb gehad en één van mijn kinderen positief test, na een HRC op school. Moet ik dan nog in quarantaine of kan ik aan het werk blijven (mits voorzorgsmaatregelen)?

 • Voorlopig moeten dezelfde maatregelen nageleefd worden als voor personen die nog niet gevaccineerd zijn Het gebruik van (dagelijkse) antigeentesten kan eventueel helpen om personen met een essentieel beroep toch in veilige omstandigheden aan de slag te houden.  

 • Alle fase III studies van de vaccins zijn ontworpen om symptomatische infecties op te sporen (en om het verschil te zien tussen de vaccingroep en de controlegroep), maar geven geen ’evidence-based’ antwoord op de vraag of gevaccineerde personen nog drager van het virus kunnen zijn en eventueel toch nog besmettelijk voor hun omgeving.  

 • De besmettelijkheid van gevaccineerde personen zal duidelijk worden in de loop van de volgende maanden, want de grootschalige inenting is de fase IV van het vaccin-onderzoek. Totdat we uitsluitsel hebben over de vraag of gevaccineerde personen nog drager (en besmettelijk) kunnen zijn van het virus, moeten dezelfde maatregelen nageleefd worden als voor personen die (nog) niet gevaccineerd zijn.  (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021) 

Juridische vragen

Wat is er voorzien voor de beroepsaansprakelijkheid en verzekering van (gepensioneerde) artsen, die als medisch verantwoordelijke (of vaccinator) werken? 

 • Hiervoor werkt het Vlaams agentschap nog aan een aparte regeling. (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021)

Wat is mijn verantwoordelijkheid als CRA m.b.t COVID-19 vaccinatie?

 • Als een huisarts zich normaal verzekerd heeft en gemeld heeft aan verzekeringsmaatschappij, dat hij/zij als CRA werkt, is de aansprakelijkheid gedekt. Het vaccineren is soortgelijk als werken in een wachtpost, daar dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering incidenten. Bij correct medisch handelen (op de hoogte zijn van contra – indicaties en hier rekening mee houden, …), zal de arts ook niet aansprakelijk zijn.  (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021) 

Wat als mijn patiënt vraagt om het werk te kunnen verlaten voor een vaccinatie? 

 • De Nationale Arbeidsraad vaardigde hieromtrent een advies uit aan de Minister van Werk. Het advies van de NAR werd gevraagd naar aanleiding van een wetsontwerp. Dit zou dus mogelijk kunnen zijn in de toekomst om het werk te kunnen verlaten voor een vaccinatie tijdens de werkuren. (Antwoord bijgewerkt op 08/02/2021)

Wat als mijn patiënt vraagt om het werk te kunnen verlaten, om bv. een familielid te helpen naar het vaccinatiecentrum te gaan?  

 • Momenteel is dit niet mogelijk tenzij men een speciaal statuut heeft als mantelzorger. 
 • In de richtlijnen voor de vaccinatiecentra staat wel hoe men zich dient op te stellen ten aanzien van mensen met een handicap: zie bladzijde 5.
 • Voor minder mobiele personen kan de lokale overheid vervoer of mobiele vaccinatieteams voorzien. Welke instanties het vervoer kunnen voorzien vind je op deze pagina van laatjevaccineren. (Antwoord bijgewerkt op 08/02/2021).

Is huisarts aansprakelijk indien zijn/ haar risicopatiënt niet prioritair een uitnodiging ontvangt? 

 • De algemene zorgvuldigheidsnorm voor huisartsen is van toepassing. De huisarts kan nakijken of een patiënt al in de query van de ziekenfondsen, of de eigen query is opgenomen en eventueel nog achteraf individueel toevoegen, bv. na een consult. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021)  

Waar moet ik op letten voor een geïnformeerde besluitvorming rond toediening van het vaccin?

Tijdens de grootschalige vaccinatie mag het belang van geïnformeerde besluitvorming en het geven van expliciete toestemming van de risicogroepen niet uit het oog verloren worden. Terecht hebben ouderen na de eerste golf van de covid-19-epidemie opgemerkt dat zij te weinig gehoord werden.

Om een geïnformeerde beslissing te nemen is informatie over het belang, de gevolgen, risico’s en onzekerheden van de inenting alsook de handelingsopties (je kan instemmen, maar ook weigeren) essentieel. Het is belangrijk om ruimte te laten voor bedenkingen en vragen.

Deze bewonersaffiche en de fout-en-feiten fiche vanuit de vaccinatiecampagne van WZCs vormen een goede ondersteuning voor(afgaand aan) dit gesprek. Ook voor thuiswonende kwetsbare ouderen die in een volgende fase worden gevaccineerd. 

Waar moet een gepensioneerde arts die werkt in een vaccinatiecentrum, rekening mee houden voor zijn/ haar pensioen? 

 • Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen bovenop hun pensioen voor zover ze worden ingeschakeld in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten in het kader van de strijd tegen het coronavirus. 

 • Onder bepaalde voorwaarden moeten de beroepsactiviteit in het vaccinatiecentrum worden aangegeven (bv. ontvangen van gezinspensioen, ...)

 • Indien men regelmatig werkt in een vaccinatiecentrum en hiervoor een vergoeding ontvangt, zal het nodig zijn om terug aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds is enkel nodig indien er geen sprake is van een gezagsrelatie, voor het werk in het vaccinatiecentrum..(Bijgewerkt tot 12/02/2021)

Wie kan werken in een vaccinatiecentrum?

Kunnen HAIO's worden ingeschakeld in de vaccinatiecentra?

 • HAIO's mogen ingeschakeld worden in de vaccinatiecentra, indien zowel HAIO als PO akkoord zijn.  
  • Hou er rekening mee dat je als PO beschikbaar moet blijven voor de HAIO en dat alle vergoedingen naar de opleidingspraktijk gaan. 

  • Als dit onder de uren van het WOP-schema valt, moet er niks geregistreerd worden. 

  • Als de uren buiten het WOP-schema vallen, worden ze ingegeven als wachturen in E-CONNECT van Acerta. 

  • Vanaf 61ste uur week- en 61ste uur weekend prestatie zal er een extra vergoeding worden uitbetaald aan de HAIO en dit zal doorgerekend worden aan de PO. 

  • Deze uren tellen wel niet mee voor het attest van prestatie van het minimum aantal wachturen van 120u die een HAIO moet presteren per 12 maanden.  

  • Enkel de georganiseerde wachturen door een wachtkring komen hiervoor in aanmerking. 

Wie kan er vaccineren in een vaccinatiecentrum? 

 • Verpleegkundigen 

 • Artsen 

 • Vroedkundigen die hun diploma behaald hebben voor 1 oktober 2018 

 • * Uitbreiding van de bevoegdheid om te vaccineren kan onder strikte voorwaarden die vastgelegd zijn in dit KB

  • Uitbreiding mag enkel indien onderstaande voorwaarden samen voldaan zijn 

  • Geen mogelijkheid om verpleegkundigen te mobiliseren 

  • De activiteiten toevertrouwen aan personen met een opleiding die zo dicht mogelijk bij de verpleegkunde aansluit 

  • Werken binnen een gestructureerd zorgteam 

  • Geïndividualiseerde toewijzing van de taken door een coördinerende verpleegkundige 

  • Het geven van een voorafgaande opleiding Toezicht door de coördinerend verpleegkundige 

  • Dekking door een arbeidsongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 

  • Dit op verantwoordelijkheid van de medisch verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021)

Praktische vragen in een vaccinatiecentrum

Mag ik een spuit adrenaline opgetrokken bewaren? Zo ja, hoe lang? 

 • Het optrekken mag pas gebeuren op het moment van toedienen om steriliteit te garanderen, dus op voorhand klaarmaken zou ik zeker afraden. Eens dat er contact is met lucht zal die stabiliteit niet meer te garanderen zijn, daarmee. Ook is de stabiliteit in de ampul iets anders dan in een spuit. De spuit is niet ‘dicht’ dus contact met lucht en oxidatie is dan onvermijdelijk. Zo staat het ook in één van de bijsluiters: “Na het openen van het zakje moet het product onmiddellijk worden gebruikt.” (Antwoord bijgewerkt tot 05/02/2021)

Moet ik twee keer een vaccin zetten in dezelfde arm?

 • De tweede inenting mag naar keuze in rechter- of linkerarm en moet niet in dezelfde bovenarm als de eerste vaccinatie. Weer telt: diep intramusculair in de deltoiedspier. De keuze van de arm kan je laten afhangen van de voorkeur van de patiënt, of je laat gewoon de praktische omstandigheden een rol spelen. (Antwoord bijgewerkt tot 17/02/2021)

Wie zijn de risicopatiënten?

Bij patiënten met chronische leverziektes die voorrang krijgen, bedoelen we hiermee enkel patiënten met cirrose of bv. ook elke chronische hepatitis b patiënt? 

 • De ICPC-2 codes voorzien in de query zijn D72 (virale hepatitis), D81 en D97, op basis van de aanbeveling van de HGR. Dit betekent dat dit een brede groep is, van steatose tot cirrose, van hepatitis A tot hepatitis E, en congenitale afwijkingen zoals biliaire atresie. Het gaat wel enkel over de actieve pathologie, dus niet wanneer er een hepatitis A als 'passief relevant' geregistreerd werd. Er is met de query geen onderscheid te maken naar ernst van leverziekte. De bedoeling is een sensitieve query te hebben (niemand te missen) eerder dan een specifieke query. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021)

Komen patiënten met schizofrenie in aanmerking voor een prioritaire vaccinatie?

 • Patiënten met een ernstige mentale aandoening, zoals patiënten met een psychose of schizofrenie (p72) of biopolariteit (p73), werden in het document van de HGR opgenomen als een 'ethische prioriteit'. Na overleg met de Task Force werden ze nu opgenomen in de prioritaire groep (prioriteit I). (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Komen patiënten met chronische neurologische aandoeningen in aanmerking voor een prioritaire vaccinatie?

 • Patiënten met een chronische neurologische aandoeningen worden opgenomen in de prioritaire groep tussen 45 en 65 jaar (prioriteit I in document HGR ). Patiënten tussen 18 en 44 jaar, met een neurologische aandoening, worden in groep III voorzien. Epilepsie is ook apart opgenomen als neurologische aandoening, omdat dit een mogelijke risicofactor is. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Komen alle patiënten met statines in aanmerking komen voor een prioritaire vaccinatie?

 • Patiënten met statines kunnen via ACT codes worden geselecteerd door de zoekprocedure bij de ziekenfondsen (zie HGR) .  (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021)             

Zijn alle risicofactoren voor een prioritaire vaccinatie bekend? 

 • De volledige lijst met risicofactoren is bekend, zie de volledige lijst met onderbouwing op de site van de HGR. (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021)

Komen alleen patiënten met een GMD van 2020 in aanmerking voor de automatische zoekactie?

 • De query werkt enkel voor patiënten met een GMD (2019, 2020, 2021), in de huisartsenpraktijk die de query uitvoert. Indien patiënten op consultatie komen en men geen GMD kan aanmaken (bv. geen mutualiteit) of doordat men elders een GMD heeft, dan kan de huisarts nog altijd de patiënt individueel doorsturen naar de vaccination codes database, indien hij/ zij oordeelt dat het een risicopersoon betreft, binnen het kader van de therapeutische relatie.  (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Hoe opvolgen van patiënten?

Kan vaccinatie vanuit vaccinnet gepushed worden naar EMD?

 • Nee, vanuit Vaccinnet worden geen vaccinatiegegevens automatisch gepushed naar het EMD. Indien jouw EMD een integratie met Vaccinnet heeft gedaan, worden de vaccinatiegegevens van patiënten wel gesynchroniseerd met Vaccinnet, wanneer je het patiëntendossier opent.  (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Hoe werkt de login naar vaccinnet+?

 • Inloggen kan rechtstreeks vanuit het EMD of via website voor vaccinaties met e-ID of itsme.  (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Kunnen we zien waarom patiënten nog niet gevaccineerd zijn?

 • Nee, dit is nog niet voorzien.  (Antwoord bijgewerkt tot 11/02/2021) 

Op welke andere betrouwbare pagina's kan ik een antwoord vinden op veel gestelde vragen?

Waar kan ik antwoorden vinden over technische vragen van vaccins?

 • Het FAGG geeft meer informatie over technische vragen van de vaccins en werkt regelmatig de pagina bij. 

Waar kan ik materiaal vinden om patiënten te informeren?

 • Laatjevaccineren.be geeft op deze pagina een overzicht van alle patiëntenmaterialen die klaar zijn.